‘In Nietap, Veenhuizen en Roden moet zo snel mogelijk iets gebeuren’

Alex Wekema 2 2014

Noordenveld aan de slag met vernieuwing schoolgebouwen

NOORDENVELD – Na de Ronerborg, de Poolster in Nieuw Roden, de scholen in Peize en nieuwbouw van ’t Hoge Holt in Roden is fase twee aan de beurt: de gemeente onderzoekt ook voor een aantal andere basisscholen in Noordenveld mogelijkheden voor nieuwbouw en fusie. Zo zijn de basisscholen de Vlinderhof en de Veenster in Veenhuizen oud en versleten, puilt obs de Marke in het centrum van Roden bijkans uit haar voegen, laat de conditie van het schoolgebouw van cbs de Parel in Roden ook sterk te wensen over en is de situatie van de Flint in Nietap in alle opzichten ontoelaatbaar voor schoolgaande kinderen. Wethouder Alex Wekema vindt het tijd voor een tweede stap in vernieuwing van schoolgebouwen in Noordenveld. De plannen hiervoor zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Een extern bureau gaat zeer binnenkort starten met het onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwbouw van scholen in de gemeente. Het onderzoeksteam kijkt behalve naar geschikte locaties, ook naar financiële haalbaarheid, onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden tussen scholen en voert gesprekken met omwonenden. De gemeente trekt 120.000 euro uit voor het onderzoek. Aanvankelijk zou ook Norg worden meegenomen in de zoektocht naar nieuwe locaties voor de Hekakker en het Dr. Nassaucollege. “Na gesprekken met beide schooldirecteuren laten we de situatie in Norg voorlopig zo als het is. Zij zijn nog dik tevreden met de huidige situatie”, vertelt wethouder Alex Wekema.

Roden wordt een puzzel

Voor dit onderzoek worden de mogelijkheden in Veenhuizen, Roden en Nietap bekeken. Met de situatie Veenhuizen verwacht Wekema de minste problemen. “Dat is al eens eerder onderzocht. De locatie bij de sporthal, tegenover de school, zou heel geschikt zijn. Het is de bedoeling dat de obs de Vlinderhof en cbs de Veenster samen verder gaan. De fusieschool in Een dient hierin als voorbeeld. Daar gaan christelijke school de Regenboog en de openbare school de Lindehof na de vakantie samen verder als één basisschool.” Hoe helder de plannen er voor Veenhuizen liggen, hoe anders is dat voor Roden. “Roden wordt het nog een hele puzzel”, weet Wekema. “De nieuwe school moet namelijk een centrumlocatie hebben in verband met de spreiding van het onderwijs. Wat de opties zijn? Daar wil en kan ik nog niet teveel over zeggen. Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met buurtbewoners. Als ik uitspraken zou doen, kan dat voor onrust zorgen. En dat willen we niet. Nieuwbouw op de plek van de Marke? Is een optie. Maar wel een dure. Net als op het terrein van sporthal de Hullen. Maar nogmaals, dat eerst onderzoek, dan uitspraken.”

Brede school

Ook bekijkt het onderzoeksteam of er een samenlevingsovereenkomst mogelijk is tussen obs de Marke (Molenweg, centrum) en cbs de Parel (Dreesdestraat). Beide scholen barsten bijna uit hun voegen. Hier en daar is een gebouwtje of lokaal bij aangelapt (Marke) dat ook weer stampvol zit vanwege het behoorlijke aantal leerlingen. Bovendien mogen een aantal aanwezige vides niet gebruikt worden in verband met de (brand)veiligheid. Kortom: geen ideale situatie. “We zitten te denken aan het concept van een brede school. Dat zijn twee zelfstandige scholen onder één dak. Zo houdt iedere school haar eigen karakter. Openbaar blijft openbaar en christelijk blijft christelijk. Roden is een groot dorp met voldoende leerlingen, dus wat dat betreft zou een brede school een prima optie zijn.”

‘Nietap verdient eigen school’

En dan hebben we nog de Flint aan de J.P. Santeeweg in Nietap. Het monumentale pand uit 1865 voldoet niet meer aan de huidige eisen en staat bovendien voor een school op een heel onlogische plek, namelijk aan een drukke weg. Dat levert onveilige situaties op. Parkeren bij de school is nagenoeg onmogelijk, want geen ruimte. Het is de bedoeling dat er voor de 90 leerlingen een nieuwe school wordt gebouwd in het centrum, of aan de rand van Nietap. Op de vraag of de leerlingen van de Flint –gelet op de kosten- niet beter over Leek en Roden verdeeld kunnen worden, is Wekema duidelijk. “Het dorp verdient een eigen school. Het aantal leerlingen ligt altijd rond de 90 en is stabiel. Ook de toekomst laat dit beeld zien. De school heeft bestaansrecht. Waar de school zou moeten komen? Er zijn verschillende mogelijkheden in Nietap. Aan de Ringweg ligt allemaal weiland, dat zou een mogelijkheid zijn, maar ook de aan boskant en het centrum van het dorp zijn er opties. Maar dit willen we éérst samen met het buurtschap en gemeente bespreken.” Wethouder Wekema hoopt spoedig met het onderzoek te starten. “Ik hoop rond de begrotingsvergadering uitsluitsel te hebben.”

Leegstand

Wat er straks gaat gebeuren met de leegstaande schoolgebouwen, kan Wekema nog niet precies zeggen. “Dat zullen we per locatie gaan bekijken. Het mooist is wanneer de school een nieuwe functie krijgt in het dorp. Roderwolde is daar een mooi voorbeeld van.” Het markante 100 jaar oude gebouw is herbestemd van maatschappelijk naar wonen en werken. Nu woont er een architect samen met zijn ouders. En dat sluit goed aan op de ontwikkelingen in de zorg: kinderen zorgen voor ouders zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. “Dit vinden wij als gemeente een prachtig initiatief. Zoiets gebeurt ook met de Regenboogschool in Een. Het pand wordt afgebroken en op die plek ontstaat na herbestemming, een woon-zorgcombinatie. De Lindehof, het andere schoolgebouw in Een staat te koop. Net als de school in Altena. Voor beide scholen is belangstelling, weet ik.”

OPON-directeur Albert Eising is in zijn nopjes met de plannen van de gemeente. “OPON heeft actief meegewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente. Onze belangrijkste wensen worden gehonoreerd. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. In Veenhuizen verwachten we snel, misschien al wel in 2017, te kunnen starten met de bouw van een nieuwe samenwerkingsschool. De beide scholen staan er positief tegenover, en dat geldt ook voor de ouders. Na het succes in Een moeten we eigenlijk meteen doorpakken.” Nietap noemt Eising als tweede urgentie. “De Flint ligt decentraal. Door de beperking van het gebouw wordt je ook beperkt in de ontwikkeling van het onderwijs. En omdat veel basisscholen uit het centrum van Leek vertrokken zijn richting Oostindië, zoeken we een locatie in Nietap. Dat is ook goed voor de voorzieningen van het dorp.” Ook Eising erkent dat de situatie in Roden iets gecompliceerder ligt. “Het aantal leerlingen in Roden neemt structureel af. Dat valt ook af te lezen in de prognoses. Op dit moment staan er op verschillende scholen in Roden lokalen leeg. We bekijken of we daar kinderopvang bij in kunnen doen. Dat gebeurt al bij de Poolster en na de vakantie ook bij de Tandem. Bij het Valkhof staat een lokaal leeg, bij de Hoeksteen zelfs drie. En we gaan bekijken of we een nieuwe locatie kunnen vinden voor de Marke. Als je daar een deur opentrekt valt er een kind uit. Misschien is ‘samenwonen’ met de Parel een optie. Maar in ieder geval niet richting Groene Zoom of Woldzoom. We willen niet alle scholen op één hoop. We kijken echt naar een centrumlocatie. In ieder geval is er weer volop beweging. De plannen lager er al, maar door de lastige financiële situatie van de gemeente is het allemaal op een laag pitje terecht gekomen. Nu gloort er weer hoop. Echt, ik zit met een glimlach achter mijn bureau.”