In Noordenveld kun je stemmen vanuit je auto

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld opent tijdens de Tweede Kamerverkiezingen drie drive-in stembureaus. Deze stembureaus komen op dezelfde locaties als waar ook de welbekende takkenbrengdagen plaatsvinden: de Ekkelkamp in Roden, De Aanleg in Peize en bij de brandweerkazerne in Norg. Dit zijn locaties die goed bereikbaar zijn en waar voldoende ruimte is om veilig een stem uit te brengen.

Burgemeester Klaas Smid is blij met de ‘drive-ins’: “Het is en blijft nog steeds belangrijk om ons aan de coronamaatregelen te houden. Dat zal in maart waarschijnlijk niet anders zijn. Het is ook belangrijk dat er gestemd wordt op 17 maart. Daarom ben ik blij dat onze inwoners op deze manier op een gemakkelijke en veilige manier hun stem uit kunnen brengen. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk mensen van deze ‘drive-ins’ gebruikmaken.”

Naast de drie ‘drive-in’ stembureaus, zijn er ook in De Hoprank in Peize, in De Hullen en De Noorderkroon in Roden en in De Garve in Norg stembureaus geopend. Deze stembureaus zijn alleen open voor de bewoners van deze zorginstellingen, zodat zij niet de deur uit hoeven om te stemmen, maar ook zodat er geen kiezers bij hen in de zorginstelling komen. Dit om ook voor deze groep het gezondheidsrisico zoveel mogelijk te beperken, maar het hen wel gemakkelijk te maken om te stemmen. Naast deze bijzondere stembureaus zijn ook de meeste ‘normale’ stembureaus open op 17 maart. Daarmee kunnen inwoners van Noordenveld hun stem op in totaal 19 locaties uitbrengen. Door dit jaar alternatieve stemmogelijkheden te gebruiken, hoopt de gemeente Noordenveld de kiezers zoveel mogelijk te spreiden en de verkiezingen zo veilig mogelijk plaats te laten vinden met een zo hoog mogelijke opkomst.

Vanwege de coronamaatregelen zijn meer stembureauleden nodig dan andere jaren. De Rijksoverheid roept op dit moment mensen op zich hiervoor aan te melden. Er hebben zich in Noordenveld al veel mensen aangemeld als stembureaulid, waardoor de verwachting is dat alle stembureaus voldoende bemenst kunnen worden.