‘In principe en in werkelijkheid’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Er zal gebouwd worden in Steeg nummer 3 te Norg… Eeeeh in principe dan, dat wel. Dat betekent in werkelijkheid dat de raad van 4 november er nog een laatste woord aan moet wagen. Frederik van Lookeren Campagne van D66 heeft nog een amendement liggen. Dat werd vorige week woensdag niet meer concreet behandeld. De verwarring was te groot. Het amendement was eerst een motie… Dat vroeg om alsnog nadere regels uit te werken in het ontwerp bestemmingsplan… te vaag oordeelde Anne Doornbos, nu nog fractieleider van de PvdA, maar allang in de raad uitgegroeid tot een gezaghebbende autoriteit over het reilen en zeilen in de raad… "als u het niet eens bent met een onderdeel in het bestemmingsplan, dan moet u dat in de vorm van een amendement indienen"… Makkelijker gezegd dan gedaan bleek na een korte schorsing. Indiener Frederik kwam toch maar met een amendement aanzetten… om van een motie een amendement te maken is niet eenvoudig. Besloten werd daarom maar, weer op voorstel van Doornbos, het uit te stellen naar 4 november… Dan zou er alleen maar gesproken moeten worden over het amendement. Niet meer over het hele bestemmingsplan Steeg 3 Norg. Tenminste… Dat wordt de aanbevelingen. Benieuwd of het toch weer niet in twee termijnen behandeld wordt… De nieuwe burgemeester Klaas Smid, die een dag daarvoor, dinsdag 3 november geïnstalleerd wordt, zal er gelijk leiding aan moeten geven… In principe, een uitdrukking die volgens vervangend burgemeester Henk Kosters vooral in Norg gebezigd word… Zijn collega Gemeentebelangen wethouder Reint Jan Auwema, ook een Norger, verschoot bij deze woorden enigszins van kleur. Inderdaad, ik heb hem ook vaak "in principe" horen zeggen. Kosters bleek vooral niet te spreken over de vage manier waarop door autoriteiten, belangengroeperingen en omwonenden met deze kwestie was omgegaan… de oude gemeente, de Bond Heemschut en het Kerspel Norg… Omwonenden in fraaie rietgedekte keuterhoven… Raadslid Holman (CDA) had het zelfs in dit verband over kosmopolieten, hedonisten en ik geloof dat hij ook nog farizeeërs noemde… Een Babylonische spraakverwarring… Vooral de voormalige gemeente Norg hulde zich veelvuldig "in principe-nevelen".
Geen prettige kwestie dat geplande landhuis… Zoveel is duidelijk. Arme Henk Kosters. Ik had vanaf het begin met hem te doen. Voor de vergadering viel hij nogal heftig tegen me uit. Ik had een grote fout gemaakt. Ik had het Boekwerkje bij het afscheid van Hans van der Laan overhandigd zien worden door Jan Kemkers en Anne Doornbos. Die hadden ook inderdaad een boekje overhandigd, maar een andere… Het boekje over Veenhuizen had de vertrekkende burgemeester uit handen van de Loco, juist dezelfde Henk Kosters gekregen. Was mij ontgaan. Uitgerekend de man, die zo’n indrukwekkende rol had gespeeld als een soort ceremoniemeester… Dat nu had ik die donderdag…. luis in de pels… over het hoofd gezien… treurig. Dat Loco Henk samen met Collega Gerrit Alssema ook nog een schitterende rol speelden als voetbal coaches van het Noordenvelder gemeente team tegen van der Laans burgemeester team… compleet met foute roze stropdassen… Het was mij niet ontgaan. Maar ik had het niet vermeld.. Nee ik verschuil mij niet achter ‘in principe’. Steek de hand in eigen boezem… Mijn  schuld…
Blijft over wat nou het verschil is tussen in principe en in werkelijkheid… Via een bevriende bandenspecialist hoorde ik de volgende anekdote… De in principe vraag kreeg een arme inwoner van Norg te beantwoorden door zijn aantrekkelijke vrouw en bloedmooie dochter. "Geef eerlijk antwoord op een vraag die ik jullie stel en je weet het antwoord…" zei de Norger… "Kijk de buurman aan de overkant zit er warmpjes bij… Stel hij biedt jullie een miljoen… Daarvoor hoef je alleen maar met hem naar bed… Wat doe je…" Geloof da ‘k het doe" zei zijn echtgenote… zijn bloedmooie dochter sloot zich hierbij aan… Nou, zei de arme Norger, "Hier is het antwoord… In principe ben ik nu dus miljonair… In werkelijkheid zit ik opgescheept met twee publieke vrouwen…!"