InBeeld – Elly Pastoor

LEEK – 150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier ondertekende de brief. “We moeten met zijn allen alles uit de kast halen, zodat onze jongeren zo min mogelijk schade overhouden aan deze periode”, vertelt Pastoor. “We komen gezamenlijk landelijk in actie om lokaal invulling te kunnen geven aan een oplossing voor de problemen”. De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. “Er wordt veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Er zijn landelijk meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. Het is nu tijd om daar iets aan te doen”.