Info over vrijwilligersverzekeringen

RODEN – De collectieve vrijwilligersverzekering, hoe zit dat ook alweer? Wie meer wil weten is welkom op de informatieavond op donderdag 20 november om 20.00 uur in het Inwonersplein aan de Schoolstraat 50 in Roden. De gemeente Noordenveld en het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld willen vrijwilligers en hun organisaties informeren over de collectieve vrijwilligersverzekering. Deze verzekering is een verzameling van verschillende dekkingen zoals aansprakelijkheid, ongevallen en persoonlijke eigendommen. Albert Meijer van Centraal Beheer Achmea zal de verschillende onderdelen toelichten. Alle vrijwilligers, mantelzorgers en MaS leerlingen, die wonen of actief zijn in de gemeente Noordenveld, vallen onder deze verzekering. Er kunnen die avond vragen gesteld worden. De toegang is gratis, mensen moeten zich echter wel even opgeven (050-316500 of janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl).