Initiatief voor nieuwe woonvoorziening senioren in Een

EEN – Ronny Scheffers, Mark Johan Ekhart en Wisse Hummel uit Een hebben het idee opgevat om in Een een nieuwe woningvoorziening voor senioren te onderzoeken op haalbaarheid. Zij werden hiertoe uitgedaagd door burgemeester Hans van der Laan, die tijdens de Nieuwjaarsreceptie de inwoners opriep om ideeën aan te dragen.’Mede door de komst van de nieuwe dorpsschool in de nieuwe MFA, zou dit ook een mooie kans kunnen zijn als mogelijke herbestemming van de vrijgekomen schoollocatie De Regenboog’, zegt Hummel namens de initiatiefnemers. ‘Het streven is om een woonvorm met appartementen te bouwen in het dorp, waarin je zelfstandig kunt wonen met naoberschap elkaar kunt ondersteunen en waar professionele zorgverlening beschikbaar is wanneer dat nodig mocht zijn. Vanuit onze visie op het dorp vervult dit idee de ouderenvoorziening in Een, passend in het nieuwe zorglandschap van langer thuis wonen. Het is een mooie aanvulling op de kindvoorzieningen en het nieuwe ontmoetingsplein met activiteitencentrum in het nieuwe MFA. Het streven is om dit idee met een combinatie van ondernemerschap en dorpsbrede betrokkenheid mogelijk te maken. Of het echt gaat lukken zal moeten blijken uit het haalbaarheidsonderzoek. Op voorhand hebben we goede hoop.’ Ook burgemeester Van der Laan is positief. ‘Dit project past precies bij mijn oproep aan onze inwoners om zelf initiatieven aan te dragen en langs te komen om de mogelijkheden voor samenwerking met ons te zoeken.’