Initiatiefgroep ‘Steengoed wonen in Een’ op bezoek bij de PvdA

EEN – Dinsdagavond hielden de werkgroepen Wonen en Zorg van de PvdA een gecombineerde bijeenkomst in café Hofsteenge in Een. Te gast waren de leden van de initiatiefgroep ‘Steengoed wonen in Een’. Zij hebben het plan ontwikkeld om op de plaats van de basisschool ‘De Regenboog’ aan de Schoolstraat een woonvorm voor ouderen te realiseren met daarbij de mogelijkheid voor een aanbod van zorg. Zoals bekend komt de Regenboog halverwege dit jaar leeg te staan doordat de school samen met de ‘Lindehof’, de andere basisschool in het dorp in één nieuwe school wordt ondergebracht in de multifunctionele accommodatie. De leden van de groep, Wisse Hummel, Mark Johan Ekhart en Ronnie Scheffers, gaven een toelichting op hun plannen en de ontwikkelingen daarin. Ruim een jaar geleden hebben zij hun plan gepresenteerd aan de gemeente. Er is een informatieavond voor oudere inwoners van Een gehouden en een brochure gemaakt met een eerste schets voor de opzet van het plan. Het was de aanwezigen duidelijk dat dit een plan is dat goed past in het beleid van de gemeente. Niet alleen omdat het probeert ouderen zo lang mogelijk in de hun vertrouwde omgeving te laten wonen, maar ook omdat het idee uitgaat van het zo lang mogelijk voorkomen van duurdere vormen van zorg.Eerder bleek al dat onder de ouderen van Een belangstelling is. Velen wonen in een woning met een ruime tuin. Het onderhoud vergt veel en daarom kijkt men uit naar iets anders. Dat ‘anders’ is in Een niet beschikbaar en dat betekent –soms ongewenst- verhuizen naar Norg of Haulerwijk. De werkgroepleden namen met veel belangstelling kennis van de ideeën. Ook omdat dit nu precies is waar burgemeester Klaas Smid – en eerder zijn voorganger Hans van der Laan- de inwoners uitdaagde. Smid zei bij de nieuwjaarsbijeenkomst: Kom met plannen! Dat de gemeente zeker belangstelling heeft was wel duidelijk door de aanwezigheid van twee medewerkers, volkshuisvestingspecialist Kees Verschoor en zijn WMO-collega Petra Veening. Ook was er een vertegenwoordiger van Actium. De corporatie volgt de plannen met interesse. De initiatiefgroep hoopt nu op een spoedige reactie van de kant van het college van B&W. Immers, de school staat over een paar maanden leeg. De aanwezige raadsleden Wietze de Wind en Evert Jansen beloofden hier achter aan te gaan. De werkgroepen Wonen en Zorg bestaan uit PvdA-leden, maar ook belangstellenden, en verdiepen zich in de vraagstukken voor de gemeente op die terreinen. Zij ondersteunen de raadsfractie, maar volgen hen ook kritisch. Voor informatie over de werkgroep Wonen kunt u terecht bij raadslid Evert Jansen, voor Zorg bij raadslid Wietze de Wind. Dat kan via de adressen op de website van de gemeente of via de website van de PvdA in Noordenveld. En wilt u meer weten over ‘Steengoed wonen in Een’? Neem dan contact op met de initiatiefgroep via steengoed@eencity.nl.