Inleidende beschietingen Rodermarkt

DKT_DKT-p14.pdf - Adobe Acrobat Pro

Het wachten is op het nieuwe evenementenbeleid

RODEN – Zo langzamerhand begint het alweer wat te jeuken en te kriebelen. Rodermarkt is aanstaande. Dat merk je, dat proef je. Achter de schermen wordt bijzonder hard gewerkt aan de totstandkoming van het nog steeds unieke feest. En dat gaat lang niet altijd zonder slag of stoot. Neem bijvoorbeeld de kwestie sluitingstijden. Wat feiten op een rij. De inleidende beschietingen zijn begonnen!

Geen statafels
Volksvermaken Roden vroeg een evenementenvergunning aan voor de activiteiten die zij organiseert (de parade, de waren- en paardenmarkt, de kortebaandraverij en de oriënteringsrit). Verder vroegen ze een vergunning aan voor het plaatsen van biercarrousels, statafels op de weg en podia. Deze objecten zijn aangevraagd ten behoeve van en in overleg met (het merendeel) van de horecaondernemers binnen het marktterrein. De politie en de veiligheidsregio hebben negatief gereageerd op de plaatsing van statafels op de weg. Deze zouden een belemmering kunnen vormen voor de doorgang van hulpverleningsvoertuigen en ook bij calamiteiten letterlijk een struikelblok vormen.

Horeca: muziek tot 4.00 uur
Voor de evenementen tijdens de Rodermarkt worden al jarenlang ruime eindtijden gehanteerd. Dit is mede ontstaan door het ontbreken van beleid op dit punt. Inmiddels is er een heus evenementenbeleid in de maak. Er is een conceptnota opgesteld die na de zomer in de inspraak kan worden gebracht. De eindtijden van evenementen worden in dat kader ook ter discussie gesteld. De gemeente stelt voor om in afwachting van het nieuwe beleid dit jaar een eindtijdstip van 04.00 uur te hanteren voor muziek in de gevestigde horeca in een gebouwd pand. Voor de horeca in de buitenlucht (waaronder in een tent) tot 3.00 uur. Hiermee probeert de gemeente enige uniformiteit en eenduidigheid te bewerkstelligen op weg naar evenementenbeleid. Uitzondering hierop vormt overigens weer de nacht van Roden (van maandag op dinsdag) Dan geldt er geen eindtijd voor wat betreft de muziek.

Onderscheid|
Op basis van het nieuwe beleid zal onderscheid worden gemaakt tussen evenementen in een horecabedrijf en evenementen in de openlucht of tent. Laatstgenoemde veroorzaken meer geluidsoverlast en moeten eerder sluiten. Dit jaar zal echter nog geen onderscheid gemaakt worden. Het is – aldus de gemeente- te kort dag om dit in één keer te veranderen en het is de vraag wat er op dit punt uit de inspraak Evenementenbeleid naar voren zal komen.

Concurrentie
Publiek geheim is dat de horeca steeds meer concurrentie ondervindt van de muziekoptredens in de Jaarbeurs. De Koninklijke Horeca Nederland stuurde de gemeente Noordenveld daar onlangs een brief over. Over de exacte inhoud van de brief worden geen mededelingen gedaan. Wel is bekend dat het laat sluiten van de Jaarbeurs ten koste gaat van de horeca. Mensen blijven weg uit het dorp. Kwestie van programmering zegt de één, oneerlijke concurrentie en appels met peren vergelijken, zegt een ander. Het liefst zou de horeca de Jaarbeurs eerder zien sluiten. Zoveel is ondertussen wel duidelijk. Dan namelijk zouden meer mensen hun etablissement nog bezoeken. De gemeente heeft Koninklijke Horeca Nederland laten weten dat met beperking van de eindtijd in de evenementenvergunning uit concurrentie overwegingen niet mogelijk is en ook overigens niet reëel, maar dat eindtijden van evenementen wél ter discussie worden gesteld in het kader van de totstandkoming van nieuw evenementenbeleid.

Zakenkring
Zakenkring Roden gaat intensiever samenwerken met de Jaarbeurs en Volksvermaken. De Zakenkring wordt bijvoorbeeld lid van de ‘Club van 500’ van de Jaarbeurs. Bovendien is het de bedoeling dat de Zakenkring meerijdt in de parade. Ook nieuw: de winkels in Roden zullen – zo is de bedoeling- zaterdagavond tot 19.00 uur open zijn. ‘Er zijn dan immers duizenden mensen op de been en dus is het een ideale gelegenheid om de mensen in het dorp te houden en ze te verleiden onze winkels te bezoeken’, zegt Jan Post.