Inloop informatieavonden ‘De Kop Breed’

Eerste schop De KopBreed

RODERWOLDE – Onlangs is het graven voor de glasverbinding begonnen om de in november geplaatste buurtcentrale in Roderwolde aan te sluiten. Het eerste tracé van de graafwerkzaamheden loopt vanaf het koppelpunt bij de A7, via Sandebuur naar de kern van Roderwolde. Met de aanvraag van deze graafwerkzaamheden heeft het glasvezelproject een enorme stap genomen in het proces rondom de aanleg van het eigen netwerk. Onder grote belangstelling van dorpsbewoners, providers en omringende initiatieven heeft wethouder Reint Jan Auwema de eerste schop in de grond gezet als officieel startsein voor Van Gelder Telecom om daadwerkelijk met de aanlegwerkzaamheden te beginnen. Dit officiële moment vond plaats bij de kruising Hooiweg/Sandebuur. Voor de zomervakantie zal het gehele gebied zijn aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk. Voor vragen over het overtappen, de huidige apparatuur, of het wel of niet nodig is om binnenshuis nieuwe bekabeling te trekken en of er ook nieuwe randapparatuur nodig is, worden er inloopavonden door ‘De Kop Breed’ georganiseerd. Deze avonden worden in samenwerking met de providers, de aannemer en enkele leveranciers van apparatuur gehouden. Men kan terecht met alle vragen omtrent de glasvezelaansluiting in huis. De avonden vinden op drie verschillende locaties plaats. Op maandag 7 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Waag in Nietap. Op dinsdag 8 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Boonstra in Peize en op woensdag 9 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Het Rode Hert in Roderwolde. Daarnaast is er elke maandag tussen 15.00 uur en 17.00 uur in de Doefkamp werkoverleg met de aannemer. Ook hier is iedereen welkom.