Inloopbijeenkomst over plannen openbaar vervoer Leek

LEEK – Iedereen die benieuwd is naar de plannen rond busroutes en –haltes in de gemeente Leek kan 6 juni de inloopbijeenkomst op het gemeentehuis bijwonen. Tussen 18.00 en 20.30 uur staan in kamer 0.44 medewerkers van gemeente en provincie klaar staan om informatie te geven over voorgenomen maatregelen in en nabij het centrumgebied van Leek. Het gaat hierbij om de volgende locaties en maatregelen: Bij de halte Centrum Leek gaat het om het verlengen van de bestaande bushaltekom in de Oosterheerdtstraat tot aan de rotonde. Het verbreden van het Vredewoldplantsoen bij de aansluiting met de Oosterheerdtstraat, inclusief het realiseren van een middengeleider.

Bij de rotonde Euroweg – Lindensteinlaan wordt gedacht aan het verkleinen van het middeneiland van de rotonde in combinatie met het vergroten van het overrijdbare gedeelte, het halteren van de bus richting de Auwemalaan op de rijbaan van de Lindensteinlaan en de realisatie van een inritconstructie aan de zuidzijde van de rotonde, inclusief het vergroten van de opstelruimte tussen het fietspad en de rotonde.

De ontwerpen voor bovengenoemde maatregelen kunnen vanaf  29 mei tijdens kantooruren worden ingezien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Leek. De ontwerpen kunt u ook raadplegen op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/hovleek