Inloopbijeenkomst verkeerssituatie Onlanden

NOORDENVELD – Tegelijkertijd met het in gebruik nemen van de uitkijktoren aan de Noorddijk in De Onlanden in Peize is er een parkeerplaats aangelegd. De Noorddijk werd al gebruikt door verkeer tussen Peize-Noord en Eelde-Paterswolde. Dit gemotoriseerde verkeer gaat door het natuurgebied waar auto’s eigenlijk niet gewenst zijn. Door het toenemende aantal bezoekers van de uitkijktoren ontstaat er een gevaar voor fietsers en voetgangers in combinatie met het doorgaande verkeer. Om deze ongewenste situatie op te lossen is het plan voor een mogelijke afsluiting ontstaan.

Er zijn verschillende varianten voor deze afsluiting gemaakt in samenwerking met meerdere belangenverenigingen. Deze varianten worden voorgelegd aan de inwoners.

Inloopavond en enquête

Tijdens de inloopavond kunnen mensen op de varianten reageren. Ook is het mogelijk om je voorkeur via de enquête op de website aan te geven. Dit kan tot 2 juni 2018. Op basis van deze informatie bekijkt de gemeente welke variant wordt uitgevoerd.
De inloopavond is op maandag 28 mei  van 19.00 tot 20.30 uur, in café Boonstra in Pei