Inspraak..boeiend, bindend, belevend

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Tiktiktiktiktiktiktik… het driftige getik van hoge hakken op de parketten vloer van de raadzaal van de gemeente Noordenveld… Inspraaktijd vorige week woensdag in de gemeenteraad van Noordenveld. Het driftige getik kwam van de hakken van Rolina Bekkema, een van de insprekers, die zich achter de microfoon op het inspreekgestoelte plaatste…Hierachter afficheerde zij zich achtereenvolgens als burger en ondernemer. Zij runt het Ky-hotel naast het Jaarbeursterrein en had getracht door een bod uit te brengen op de Ot en Sien camping, om deze zelf te exploiteren … Welnu, het werd voor de neutrale bezoeker van de raadsbeslagingen mede dankzij Rolina Bekkema een boeiende, ja bindende belevenis. Uitgerekend vrijwel de titel van de voor enige tijd aangenomen recreatienota… Ja daar houd je haast de adem bij in, zo’n inspreker. En er kwamen nog twee van die insprekers… Rolina deelde ook nog, ter ondersteuning van haar betoog een stapel papier uit, waarin de gang van zaken rond haar uitgebrachte en afgeketste bod op het aan de andere kant van het Jaarbeursterrein gelegen Ot en Sien camping vermeld stond. Al spoedig werd duidelijk, dat ze niet veel verder kwam in haar poging het beheer over de camping te verkrijgen. Misschien wel weer dankzij het feit, dat uitgerekend Lijst Groen Noordenveld haar verzoek tot hernieuwde onderhandelingen op de agenda van de Raadscommissie had gezet. Dan weet je het wel. Vrijwel alles wat LGN naar voren brengt in de Raad haalt geen meerderheid. Laten we wel zijn. Ik geniet van de stijl, de emotie en de openhartigheid waarmee Rolina opereert. Zij stelde de cruciale vragen… “Wie maakt hier de dienst uit… bent U dat college van B en W of bent U dat, Raad van Noordenveld…?” Hier sprak een begaafd spreker met een duidelijke boodschap… Diep gekrenkt had Gemeentebelangen wethouder Reint-Jan Auwema haar door het telefoontje wat ze van mw Broersen had gekregen. Die wou langskomen om haar persoonlijk te vertellen, dat het bod was afgeketst. Voldoende voor Rolina om wethouder Auwema recht in de raadzaal in de ogen te kijken. Woedend voegde zij hem toe: “als U een kerel was geweest en u had ballen gehad, was dan zelf gekomen…” Daarop liet Anne Doornbos een afkeurend sissend geluid over zijn lippen komen… Rolina herstelde door te zeggen dat ze door emotie deze woorden had gekozen. Waarna ze met een welgemeend tiktiktiktik weer wegbeende naar haar tribuneplaats. Wat bereikte ze nou eigenlijk? Aandacht. De pers was weer uitgerukt en zij kreeg ruime aandacht. Dat weet LGN goed aan te zwengelen. Ook bij de fracties van VVD, CU, CDA en Groen Links (Otto Huisman) vond ze wel enig gehoor. De wethouder Reint-Jan Auwema kwam met een zeer neutrale toezegging binnenkort met een schrijven naar de raad te komen. Vergis ik me nou? Maakte hij een wat aangeslagen indruk na het verbale inspraakgeweld van Rolina Bekkema? Tja de emoties kunnen hoog oplopen tijdens de debatten. Normaal kunnen de kerels in B en W d’r wel tegen als eraan hun betrouwbaarheid getwijfeld wordt. Maar toch ben ik bang, dat Reint-Jan nog wel even ‘s nachts het getik van hoge hakken over zich heen moest laten komen…
Nee zo beschadigend gingen de andere insprekers niet te werk. Ook al zette Koornstra van het Peizerwoldse Tolhuisje vraagtekens bij betekenis voor de fietsers van de tunnel, die onder de Groningerstraat gepland werd. Vanuit de raad was er alleen maar bijval voor de Provinciale plannen… Dan de laatste inspreker Piet Luursema. Sinds enige tijd alweer opvolger van het fenomeen Rits Aalders als voorzitter van Dorpsbelangen Nieuw Roden. Een waardige opvolger en een charismatische spreker, deze Piet. Nu trof hij het. Burgemeester Van der Laan had er per 1 maart 30 jaar als burgemeester opzitten. De nodige toespraken had dit heuglijke feit tot gevolg… Piet Luursema haakte hier handig op in, door in plat Grunnings Van der Laan nog even toe te spreken. Die vond het allang best. Piet heeft al heel wat goodwill opgebouwd. Ook bij de raad. Dat moest ook wel, want omdat hij heel wat voor Nij Roon op de lever heeft, had hij wat meer tijd nodig. Dat kreeg hij nog voor elkaar ook. Zo wordt bij ieder uitbreidingsbesluit dorpsbelangen gekend en krijgt de “Beuker-lokatie” op verzoek van Beuker zelf (Piet voor intimi) de naam Centrum-lokatie. Het voorstel van Anne Doornbos om in navolging van het Roner Gat van Loeks deze locatie de naam Gat van Piet te geven, haalde het niet. Wel beleefden de PvdA en Gemeentebelangen bij monde van Anne Doornbos en de wegens wintersport afwezige Jan Kemkers een succes in het kader van Meertmaond Streektaolmaond. Niet echter nadat Anne zien Dreents op verzoek van Tineke Nieboer(LGN), die het Drents niet machtig is, simultaan ging vertalen in het Nederlands…
De beroerdste niet, die Anne… Op speciaal verzoek van CDA er Harm Holman kom ik nog even met de volgende correctie. De mitigerende maatregelen. Lees houtwalletjes, langs het fietspad, waar Harm zijn koeien zich tegoed aan hadden gedaan, waren niet aangebracht uit het miljoen voor mitigerende maatregelen. Nee, zei Harm, daar had de Landinrichtingscommissie voor gezorgd… Bij deze dus… het getik van de hakken van inspreker Rolina Bekkema was toen allang uit de Raadhuisstraat en Norgerweg weggestorven… De vrede was om 11 uur weer getekend…