Insprekers grepen hun kans

Rustig kabbelden de raadsdebatten voort. Het was vorige week woensdag en er stonden wat aardige puntjes op de agenda van Raad en Commissie… Bij één van de punten was ik extra gemotiveerd te luisteren. De komende debatten over de begroting werpen hun schaduwen wat vooruit. Terwijl de fractievoorzitters drukdoende zijn hun schriftelijke reacties samen te stellen. Op papier moet het binnenkort ingeleverd zijn… Was daar plotseling oud-raadslid en wethouder Gemeentebelangen van de voormalige Gemeente Roden, Vroukje Hartlief… achter de microfoon. Ze is weliswaar de 80 gepasseerd, maar dat is haar niet aan te zien… Ook niet te horen! Dat ze de enige inspreker was over de Programmabegroting 2018 deerde haar niet. Zij stond, als vervanger van voorzitter Alie Folkerts voor de taak, het Scheepstra-kabinet nog even goed onder de aandacht van de raad te brengen. Niks heb ik af te doen aan haar glanzende betoog, bovendien precies binnen de tijd. Zij bepleitte een incidentele bijdrage voor dit Scheepstra-kabinet. Ik geef haar een goede kans, dat dit gehonoreerd wordt. Het is nog maar de vraag of de raadsleden daar net zo makkelijk in slagen. Met hun schriftelijke bijdrages.

Er waren meer insprekers bij andere punten op de commissie agenda. Geen van allen konden ze kwa stijl tippen aan Vroukje Hartlief. Zo was daar de inmiddels onvermijdelijke Joop Bosch, niet alleen voorzitter van de vereniging Groen Noordenveld. Ook de club Natuurlijk Norg was vertegenwoordigd. Dat is een club van villabewoners… omwonenden, die er met juridische procedures inmiddels in geslaagd zijn, om al 20 jaar de bouw van woningen op het Oosterveld bij Norg te traineren. Joop Bosch haalt de archeologie erbij. Volgens hem zijn er inmiddels karrensporen uit de middeleeuwen, onder het dikke natuurlijke es-dek aangetroffen. Hij deed dat aangevuld met projectiebeelden. Daarbij een soort logo van een hondje, dat mij bekend voorkwam. Enige tijd geleden beschreef ik een gefrustreerd beestje, dat zijn achterpootje niet meer kon optillen bij een boom, die bruut met behulp van een rechterlijke uitspraak door de gemeente was afgezaagd… Als het klopt wat Joop Bosch beweerde van die karrensporen uit de middeleeuwen, dan krijgt Professor Theo Spek toch nog gelijk. Die beweerde een 10tal jaren geleden, dat het Oosterveld een zg ‘Jonge Esontwikkeling’ was… Oude Essen bij de Drentse dorpen stammen alle uit het begin van de middeleeuwen, dus vanaf de zevende en achtste eeuw. De tijd van Karel de Grote. Als we toch met geschiedenis bezig zijn…  Restauratoren bij het rijksarchief in Assen zijn erin geslaagd het oude Drentse Landrecht uit 1412 weer uit papier samen te stellen… Dat kunt u zien, als u zich daar meldt. Eén van de artikelen luidt: ‘Gij zult niet bouwen op de Boeres…’ Oude tijden herleven, al zullen die dwarsliggende villabewoners niet de lange strijd voeren voor dit stukje Drentse Landrecht… Beslissing volgt over een paar weken.

Ook stond er nog een punt op de agenda, dat handelde over een bijdrage aan het Routefonds Vliegveld Eelde. Dit was alsnog op de agenda geplaatst door LGN. Ook daarbij was een inspreker. De heer Rutgers uit Norg. Die had procedurele bezwaren. Verder repte hij over geluidoverlast van de Eelder vliegtuigen, waarvan de Norger ‘Burgers’ last zouden hebben… Als ik Rutgers mag geloven, dan schijnen die burgers met overlast vooral in Norg te wonen… Jan Kemkers vroeg wantrouwend, wie hij eigenlijk vertegenwoordigde…? Alleen mezelf, antwoordde Rutgers. Hij kreeg veel vragen uit de raad. Men wilde zijn ware motieven trachtten te doorgronden. Opmerkelijk was hoe de VVD fractie opereerde. Raadslid Arnold Rossing verliet het debat. Hij werkt bij hetzelfde vliegveld. Vandaar…  Robert Meijer maakte heel plastisch duidelijk, waar het niet over ging: Dit agendapunt heeft niets met het vliegveld Eelde te maken… Het is er namelijk al… Nee wethouder Koster had niet de minste moeite hier dezelfde duidelijkheid in te verschaffen. Het ging over een onbeduidend puntje, dat meer met de landelijke vliegveldproblematiek samenhangt…

Tot slot over zaken, die de gemeentegrens ver te buiten gingen. Er werd een bijdrage gevraagd voor de landelijke actie Nederland helpt Sint Maarten… De raadsleden gingen zich te buiten, om zich van de beste kant te laten kennen. Ieder gunde Sint Maarten het beste. Meest opmerkelijke uitspraak kwam op naam van Frederik van Lookeren Campagne. Hij sprak zelfs van handelen uit ‘Internationale Solidariteit’ … Dat vind ik nou een geschikte uitsmijter!