‘Integriteit en bij wijze van spreken’

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Direct… Dat is mijn manier van spreken. Mijn manier van schrijven ook. U herkent dat aan mijn columns… aan mijn stijl. Bij politici ga ik ook zo te werk… Wil ik iets weten… Vraag ik het rechtstreeks. Krijg ik niet een eerlijk antwoord. Vraag ik door. T’ is simpel, maar het werkt. Niet veel zaken blijven onbekend of  geheim. Ieder zijn methode, natuurlijk. Ik heb evenzeer waardering voor mensen, die zich in wat bedektere termen uitdrukken. Ooh zeker… Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Maar ik kan slecht tegen mensen, die hun wijze van spreken alleen maar gebruiken om te pogen, een ander met een bepaald jargon te imponeren. Nu lopen dikdoeners overal rond. Ook in de politiek. Die hebben mij er inmiddels wel over zien schrijven. Nee mijn wijze van spreken, weet ik, kan niet iedereen bekoren. De meeste mensen wel. Maar er zijn er ook die me niet pruimen… sommige tonen zelfs een fikse afkeer als ze mij ontwaren op plaatsen, waar ze me niet willen zien… Nee het zat die arme Pierre Baas niet mee, de laatste raadsvergadering was hij lelijk te kijk gezet. Hij die,  weliswaar een eenvoudige bankbediende, meestal in driedelig kostuum zijn plaats weet in de gemeenteraad voor de LGN… De partij die de integriteitskwestie inzette tegen de vertrekkende en inmiddels vertrokken oud burgemeester Hans van der Laan. Die kreeg nog even het verwijt van de schijn van belangenverstrengeling aan de broek. Tot grote woede van de rest van de raad. Een partij en zijn raadsleden, die de integriteitskwestie zo op de agenda zetten, kunnen de kwestie als een boemerang terugverwachten. Om de schijn van belangenverstrengeling als een verwijt over zich heen te krijgen, verlaten sommige raadsleden de raadzaal, als een agendapunt te dicht bij hun werk of nevenfuncties komt. Anne Doornbos, vanwege Een, Jan Kemkers, Jan ten Hoorn (kampeerbeleid) allen verlaten ze de raad. Ellen van der Haven, fractievoorzitter Gemeentebelangen, verliet de zaal toen de NAM aan de orde kwam. Kijk, zei ze, ik werk op directieniveau bij de Gasunie, maar die is nauw gelieerd aan de NAM. Allemaal heel begrijpelijk. Dat geld echter niet voor Pierre Baas. Toen het Evenementenbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordeningen aan de orde kwamen, bleef hij gewoon zitten. Het is bekend dat hij in de RASdorpen penningmeester is van Dorpsbelangen. Nauw betrokken bij de nieuwe functie van de gesloten dorpsschool, die omgetoverd is met actieve steun van de Gemeente Noordenveld tot dorpshuis. Daar ging het ook over. Bovendien had Baas zich tijdens de laatste raadsverkiezingen in beeld laten brengen met de school op de achtergrond. Daar zou hij zich sterk voor maken… dat was allemaal bekend. Het ging over horeca-activiteiten in dorpshuizen en feesten voor vrijwilligers. De horeca is daar scherp op, want men vreest oneigenlijke concurrentie. Hendrik Smeenge is het oudste in dienstjaren lid van de raad voor Gemeentebelangen. Hij wordt ten onrechte onderschat door de rest van de raad. Hij spreekt niet zo vloeiend Nederlands als de rest. Hendrik vind zijn  Drentse taal vaak goed genoeg… Die Hendrik vroeg Pierre Baas heel sluw, hoe hij dat in Roderesch toch regelde met die sluitingstijden en drank tijdens feesten in dat Dorpshuis. Baas had het niet zo gauw door en antwoordde, dat ze dat geheel volgens de geldende regelen der kunst deden. Aaaj, mis. Dat kun je beter verzwijgen. Dan treed het verwijt van "De Schijn Van Belangenverstrengeling" in werking. Zo maak je jezelf verdacht. Die Baas en uitgerekend de man die hij het meest veracht schrijft daar nu juist over. Nee, u kunt zich wel voorstellen, dat ik er niet rauwig om ben, dat Baas mij ooit geen hand wilde geven. Zo’n gast laat ik liever niet te dicht bij me komen… dan zou ik de Krant ook nog op kosten jagen door gevarengeld te moeten vragen… Nee, bij het woord integriteit denk ik niet aan Pierre Baas. Ik denk de meesten niet. Zelfs niet in Roderesch… Zijn woonplaats, mijn geboorteplaats. Merkwaardig, dat ze hem daar zijn gang laten gaan. Het is net of ze doodsbang voor hem zijn. Ze laten zich voorschrijven door Baas, wie lid van Dorpsbelangen kan zijn en wie niet… Onder het oog van de NAM laat diezelfde Baas zich gaan… Terwijl de dorpsgemeenschap RAS heel wat met diezelfde NAM te stellen heeft… Ook met de gemeente is de RAS nog niet klaar. Verkeersveiligheid en parkeerplaatsen staan nog op de agenda. Dan is integriteit van bestuurders een nuttige eigenschap… dat nu zette die ongelukkige Baas allemaal op het spel… zijn "bij wijze van spreken" heeft wel heel veel wanklanken geproduceerd… kijken of hij nog te stoppen is…