Interzorg de Hullen op de schop

Met minder ruimte, efficiënter zorg leveren

RODEN – Interzorg de Hullen gaat op de schop. In een tijd waarin de zorg snel verandert,  kan De Hullen niet achterblijven. Vandaar dat de gebouwen – die nog in prima staat zijn, maar wel verouderen – zullen worden gerenoveerd. Het grote doel van deze renovatie? ‘Het welzijn van de bewoners verhogen’, zegt Elly van der Woude, manager INNService bij Interzorg. Samen met zorgmanager Joke Korsaan ziet ze de veranderingen met goede hoop tegemoet. ‘Ouderenzorg is ontzettend in ontwikkeling. De zwaarte van de zorg neemt toe en wordt complexer. Wij moeten hierin meebewegen en willen dat onze faciliteiten toekomstbestendiger worden.’
Interzorg de Hullen gaat dus renoveren. Bijna alles gaat tegen de vlakte, met uitzondering van de Esmarke en de Borgen. Deze twee afdelingen worden wel vernieuwd, maar hoeven niet gesloopt te worden. De Hullen en de Hoeksemaflat zullen wel verdwijnen. De Hullen zal in een nieuwe vorm  opnieuw verrijzen. Het gaat hier niet om een uitbreiding, verduidelijkt Elly van der Woude. ‘We krijgen minder ruimte, maar gaan de ruimte die we krijgen efficiënter benutten. Dat wil zeggen dat de bewoners juist meer ruimte krijgen, omdat wij het simpelweg slimmer gaan indelen.’ Daarbij wordt alles zo ingericht, dat het dagelijks leven voor de bewoners overzichtelijker  wordt. ‘Uiteindelijk draagt dat  bij aan het leveren van goede zorg voor bewoners’, meent Joke.
Dat renovatie hard nodig is, daar twijfelen Elly en Joke niet aan. ‘Dit gebouw lijkt niet gek. Als je in of rondom het gebouw loopt, denk je niet direct dat het gebouw afgeschreven is. Maar we lopen tegen een aantal zaken aan. Dit gebouw past niet meer, zeker omdat de zorg zo drastisch verandert. Zie het als een hotel, waarvan vijfsterrenservice wordt verwacht, maar nog gehuisvest  is in een jeugdherberg’, zegt Elly. ‘Dat kan niet.’
Momenteel is men bij Interzorg vooral bezig met de inventarisatie van ideeën en zienswijzen voor de renovatie en nieuwbouw. Zo worden de bewoners betrokken en wordt er ook geluisterd naar de opmerkingen van de medewerkers. Iedereen wordt gehoord in dit proces. De jaarwisseling van 2021-2022 is aangewezen als einddatum van het grootschalige project. Dan moet alles klaar zijn. Hoe ondertussen het proces gaat lopen, staat nog niet vast. ‘We weten wat we willen, maar moeten hier nog invulling aan geven’, zegt Elly daarover. Momenteel zijn ze bezig met de wijziging van het bestemmingsplan van De Hullen. Daarna zal men aan de slag gaan met de ideeën en opmerkingen van de betrokkenen.
De renovatie zelf heeft nogal wat voeten in de aarde. De bewoners zullen de werkzaamheden beslist merken, maar dat betekent niet dat ze dit per se als heel hinderlijk zullen ervaren, menen Elly en Joke. ‘Werkzaamheden zorgen ook voor een stukje reuring’, meent die laatste. Bewoners van De Daan Hoeksemaflat zullen mogelijk twee keer moeten verhuizen. ‘In principe zullen alle bewoners  van de Hullen maximaal één keer verhuizen’, zegt Elly. Enige overlast zullen de bewoners dus wellicht kunnen ervaren. ‘De overgrote meerderheid van de bewoners heeft te maken met een vorm van dementie’, zegt Joke. ‘Zij hebben wellicht moeite met de verhuizing, aangezien ze zo’n grote verandering moeilijk kunnen overzien. Maar uiteindelijk wordt het gebouw zo ingericht, dat de bewoners er juist veel fijner kunnen wonen. Het is de bedoeling om het gebouw zo in te richten, dat de bewoners altijd iemand kunnen zien. Dat maakt het contact met de medewerkers bijvoorbeeld een stuk makkelijker.’
Daarnaast zien Joke en Elly de verhuizing en verbouwing als een uitdaging. ‘Verhuizen is niet leuk, maar je kunt het ook anders zien’, zegt Elly. ‘De bewoners krijgen hele andere impulsen tijdens de verbouwing. Het zou mooi zijn als er contacten worden gelegd met de mensen die hier werkzaamheden verrichten, zodat er een bepaalde band ontstaat.’
Elly is vaker bij dergelijke projecten betrokken geweest en ziet het positief in. ‘We gaan er gewoon een feestje van maken.’ Die positiviteit heeft onder andere te maken met de gemeente Noordenveld, die eveneens positief naar de plannen van Interzorg De Hullen kijkt. ‘Er is een speciaal team binnen de gemeente, die zich met dit project bemoeid. Op die manier word je niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar heb je juist direct contact met dit projectteam.’
Niet alleen moet alles qua faciliteiten toekomstbestendig zijn, er wordt ook gekeken naar duurzaamheid. ‘De gebouwen moeten duurzaam en flexibel zijn. Duurzaamheid levert namelijk ook winst op. Als het gaat om deze renovatie, moet er gekeken worden naar wat goed is, en niet per se naar wat goedkoop is.’
Niet alleen in Roden-Zuid is Interzorg druk bezig met een dergelijk project, ook in Peize (De Hoprank) is men al druk aan de slag. Dat is handig, vinden de dames. ‘We kunnen lering trekken uit zaken die ook in Peize spelen. Omdat zij ongeveer hetzelfde proces doorlopen, kunnen wij ons voorbereiden op zaken waar zij tegenaan lopen’, zegt Joke.
De beide dames hebben in ieder geval veel vertrouwen in de renovatie van De Hullen. ‘Wanneer straks alles klaar is, kunnen we opgelucht ademhalen. Dan hebben we een toekomstbestendig complex, waarin we nóg betere zorg kunnen leveren.’