Inwoners blij met doorstart dorpshuis

peize-dorpshuis

PEIZE – Afgelopen zaterdag vond de officiële opening plaats van het vernieuwde dorpshuis De Essen in Peize. In de ontmoetingsruimte was het een drukte van belang. Het bestuur van het dorpshuis, bestaande uit voorzitter Theo van der Waart en de leden Leo Wanders, Petra Bakker, Tineke Veenstra en Kitty Wever, verwelkomden de gasten dan ook met enige trots. Ook het gemeentebestuur liet zich bij de opening van haar beste kant zien. Maar liefst twee wethouders, Gerrit Alssema van welzijn en Oeds Keizer namens het bibliotheekwerk , waren net als burgemeester Hans van der Laan bij de openingshandelingen betrokken. Het gaf maar aan dat men in Noordenveld blij is met een doorstart van het Peizer dorpshuis.

Zowel wethouder Gerrit Alssema als voorzitter Theo van der Waart gingen in op het verleden van het dorpshuis. ‘Door bezuinigingen moest helaas het activiteitencentrum De Esrank sluiten,’ zei Alssema. ‘Daarna zijn er gesprekken gestart met de initiatiefnemers om te komen tot een hernieuwde start van een dorpshuis in De Essen. Die gesprekken liepen voortreffelijk. De gemeente droeg zorg voor een stevige interne verbouw van het pand. Het dorpshuisbestuur in oprichting zorgde er voor dat de activiteitengroepen van De Esrank soepel mee konden gaan in de verhuizing.’ Theo van der Waart: ‘De voormalige medewerkers van de Esrank Mascha Mulder, Tessa Steghuis en Bob Hulshof hebben ons bij de opzet van het nieuwe centrum goed op weg geholpen. Dat is ook van toepassing voor de leden van de Beheercommissie van de Esrank Henk Drenth, Grietje Talens en Jan van Bergen. Meteen na bekend werd dat de Esrank haar deuren ging sluiten heeft de Beheercommissie van dat gebouw een ‘financiële commissie’ in het leven geroepen. Dit was de voorloper van het huidige dorpshuisbestuur. Nadat WiN zich definitief had teruggetrokken ging stichting dorpshuis de Essen op eigen benen staan. Met de gemeente Noordenveld hebben wij constructief samengewerkt. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dit nieuwe dorpshuis. We zijn er blij mee,’ aldus Theo van der Waart.

Ook de bibliotheek van Peize heeft een plekje gevonden in het nieuwe dorpshuis. Het handhaven van de boerderij als bibliotheek aan de Hoofdstraat was te duur. Samengaan met het dorpshuis bleek een goed alternatief om de bibliotheek voor het dorp te behouden. ‘Er is sprake van een win-win situatie,’ liet wethouder Oeds Keizer weten. De bibliotheek in Peize blijft behouden en we doen mee met de toekomstige digitalisering van het bibliotheekwerk. Ook alle vrijwilligers van de bibliotheek gaan mee naar het dorpshuis. We zijn gelukkig met de ontstane situatie,’ aldus Oeds Keizer.

Afgelopen zaterdag was er tevens Open Huis. Vele Peizenaren maakten gebruik van de gelegenheid om het vernieuwde dorpshuis te leren kennen. Wie meer wil weten kijkt op www.dorpshuispeize.nl.