Inwoners denken mee over nieuw te vormen gemeente Westerkwartier

WordCloudWesterkwartier16juni

TOLBERT – Bijna 300 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben meegedacht over de toekomst van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Beide sfeervolle bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert waren drukbezocht en zeer geslaagd. Er zijn volop onderwerpen en ideeën ingebracht. Wat bij beide bijeenkomsten sterk naar voren kwam, is dat iedereen zich Westerkwartierder voelt en de toekomst van dit mooie gebied graag samen vorm wil geven. De aanwezigen werden in groepen van gemiddeld 20 personen verdeeld. Met de groep is onder meer gebrainstormd over wat mooi is aan het Westerkwartier, wat behouden moet blijven en wat beter kan. Dit resulteerde in een aantal voor de deelnemers belangrijke thema’s zoals behoud van het (cultuur)landschap, bereikbaarheid, nabijheid van bestuur, goede (zorg)voorzieningen, onderwijs, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Die thema’s werden vervolgens uitgediept en concreter gemaakt aan de hand van de vraag ‘Wat moet er in 2026 gebeurd zijn rond dat thema?’ Deze laagdrempelige werkvorm zorgde voor veel inbreng van en contact tussen deelnemers. De raden hebben afgesproken dat per 1 januari 2019 de vier gemeenten gaan fuseren tot één nieuwe gemeente. Hier gaat een heel herindelingsproces aan vooraf dat begint met een visie op de nieuw te vormen gemeente. De raden vinden het belangrijk dat inwoners en organisaties uit het Westerkwartier hun visie op de toekomst van de nieuwe gemeente geven.

De uitkomsten van beide avonden worden verwoord in een verslag en verwerkt in de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Westerkwartier. Uiteindelijk stellen de raden deze toekomstvisie als onderdeel van het herindelingsontwerp vast, naar verwachting in oktober 2016. Daarna kan iedereen een zienswijze indienen. Vervolgens stellen de raden naar verwachting in april 2017 het herindelingsadvies vast. Daarna wordt het advies voorgelegd aan de provincie en het Rijk. De Tweede en Eerste Kamer nemen uiteindelijk een besluit over de herindeling.