‘Inwoners gaan het nu ook fysiek merken’

Jelle van der Heide over de centrumontwikkeling

RODEN – Na jaren van overleg, plannenmakerij en het vaststellen van visies is het zover. De start van de Roder centrumontwikkeling is begonnen. En dat gaan inwoners nu ook fysiek merken, zegt projectregisseur Jelle van der Heide van de gemeente Noordenveld. “We hebben een paar stevige ambities uitgesproken en dat kost tijd. Maar we zijn eruit! We gaan Roden mooi maken.” De Krant in gesprek met Van der Heide over de uitvoering van de plannen.

Het duurt te lang, was een beetje de communis opinio als het over de Roder centrumontwikkeling gaat. Veel gepraat, weinig slagvaardigheid. Dat het even heeft geduurd om tot een eenduidige visie te komen, erkent ook Jelle van der Heide. “Een tijdrovend traject dat zich voornamelijk achter deuren heeft afgespeeld en daardoor niet meteen zichtbaar was voor inwoners. Het is net als bij een huwelijk, soms moet het even flink knetteren om op één lijn te komen. Maar goed, we zijn eruit. Het eerste dat aangepakt gaat worden is het HOV-traject. Dat loopt van de busbaan in het centrum (Leeksterweg) tot aan de halte bij de Albert Heijn. We gaan het in twee fases aanpakken. De eerste fase start in april dit jaar, dan pakken we het stuk vanaf de Leeksterweg tot de Touwslager aan. Dat moet uiterlijk in november klaar zijn. Fase twee zou daar achteraan kunnen, maar gezien het jaargetijde willen we geen risico nemen. In het voorjaar van 2021 starten we met de Kanaalstraat, rotonde Julianaplein tot voorbij Albert Heijn aan de Groningerstraat.

Heerestraat groener

Iets dat nu al zichtbaar is, zijn de metingen die gedaan worden in de Heerestraat, weet Van der Heide. “Sweco (de vroegere Grontmij) heeft de opdracht gekregen om het voorlopig ontwerp definitief te maken en het bestek te maken. Daarvoor wordt op dit moment de Heerestraat ingemeten. De uitvoering start in het voorjaar van 2021. De Heerestraat (vanaf de bibliotheek tot aan het Wapen van Drenthe) wordt groener, er komen meer bomen en bloeiende perken. De bestrating loopt straks van gevel naar gevel, daarvoor kiezen we kwalitatief hoogwaardige materialen die bij het dorp passen. Om je heen zie je steeds meer verstedelijking. Op zich niets mis mee, maar we blijven een Brink- en Esdorp. Dat dorpse karakter willen we benadrukken”, vertelt de projectregisseur die ook een einde aan de parkeerchaos in de Heerestraat voorspelt als de plannen eenmaal zijn uitgevoerd. Het is de bedoeling dat er parkeervakken worden aangelegd. Uitsluitend in de vakken is het toegestaan om je bolide te parkeren. De lange slierten auto’s aan beide kanten, zoals nu veelal gebeurt op drukke dagen, zijn straks van de baan. “Het wordt een verdubbeling van het aantal parkeerplekken dat nu formeel is toegestaan. De Heerestraat wordt minder rommelig en daardoor plezieriger en veiliger om rond te lopen. Bovendien komt er een mooie ruimte voor de weekmarkt en meer ruimte voor horeca en terrasjes.”

Toegankelijkheid

In de hele centrumontwikkeling is er veel aandacht voor toegankelijkheid. “Er worden geleide lijnen aangebracht, trottoirtegels met ribbels. Onnodige hoogteverschillen halen we weg. We willen goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor een openbaar toilet. Wil je een gastvrij dorp zijn, hoort dat erbij. Een goed alternatief zou een bestaand winkelpand zijn, dat van buitenaf toegankelijk is.  Over het schoonmaken ervan kunnen we afspraken maken met de ondernemer.”

Vrijetijdsboulevard

Ook de Vrijetijdsboulevard is meegenomen in de centrumontwikkeling. De bikebaan tegenover de Kampeerhal wordt getransformeerd naar woningbouw, weet Van der Heide. “Daarvoor moet het bestemmingsplan veranderd worden. Dat proces is inmiddels in volle gang. Naar verwachting hebben we dat voor het einde van dit jaar rond. Op de plek van de bikebaan, grond van de gemeente, moet een mooie, nieuwe Roder wijk verrijzen. De kavel wordt openbaar aanbesteed. Ik ben ervan overtuigd dat we hier nog veel meer kunnen ontwikkelen. Niet alleen voor ons als gemeente, wij kunnen alleen ontwikkelen op grond dat ons eigendom is, maar ook bij andere betrokken partijen ontstaan er mooie ideeën. Het gebied aan de randen rondom de Vrijetijdsboulevard heeft meerdere eigenaren. Met hen hebben we veel gesprekken gevoerd. Er is een bijzondere dynamiek ontstaan. De kans is aanwezig dat we samen optrekken. Iedereen ziet kansen.” Het gebied waarover Van der Heide spreekt loopt van de Ceintuurbaan Noord tot aan de Bloemstraat in Roden. “En wat ik nog even wil benadrukken: er hoeft niemand weg. Ook Buiter niet. Ik weet dat die geruchten de ronde doen, maar dat is beslist niet het geval.”

Ook de VTB en de Kanaalstraat krijgen straks een ‘Brinkachtige sfeer’. De brede stoepen die er nu liggen worden  smaller en er komt meer plaats voor groen en bomen. Ook de parkeerplaatsen krijgen een groener karakter. “De weg wordt iets verlegd. Ter hoogte van de Kampeerhal zal deze afbuigen naar links, richting het braakliggende terrein. Zo is er meer ruimte aan de kant van de Kampeerhal, dat maakt de situatie veiliger omdat je dan geen gevaarlijke oversteek meer hebt. Het is de bedoeling de bedrijvigheid zoveel mogelijk aan de rechterkant te houden. Het tijdspad? Voor wat betreft de woningbouw hopen we nog dit jaar te kunnen aanbesteden.” Wanneer we vragen naar het soort woningen, is Van der Heide duidelijk: “we bouwen naar behoefte. Het zal een combinatie worden tussen sociale huurwoningen en particuliere woningen.” De uitvoering van de plannen voor de VTB zal in het voorjaar van 2021 van start gaan.