Inwoners Haule verontrust door toenemend sluipverkeer

HAULE – Op de algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang  Haule van afgelopen woensdagavond presenteerde de gemeente haar plannen voor verkeersmaatregelen in de dorpskom. Het gaat om het aanbrengen van enkele verkeersremmende maatregelen aan het begin van de bebouwde kom en het aanbrengen van lage begroeiing in de strook tussen de straat en het fietspad

Deze voorstellen werden door veel aanwezigen als onvoldoende beoordeeld. Van de voorstellen die vanuit het dorp zijn ingebracht vond men bijna niets terug. Terwijl de aanwezigen aangaven dat er zo langzamerhand sprake is van een onhoudbare situatie.

Zowel vrachtverkeer als personen vervoer maakt gebruik van de sluiproute

door Haule vanaf de N381  naar Assen en bv Haulerwijk. Er wordt met name in de ochtendspits en aan het eind van de dag veelvuldig te snel gereden en de haast is soms zo groot dat auto’s gebruik maken van het fietspad wat leidt tot levensgevaarlijke situaties. Ook de afslag naar de Claes Egbesweg is een groot probleem.  De smalle toegang in combinatie met de opgaande begroeiing maakt het oprijden naar de Claes Egbesweg tot een hachelijke onderneming. De ingestelde 30 km zone zou volgens de politie onvoldoende zijn ingericht om gericht op snelheid te controleren.

Daarnaast werd geconstateerd dat het ontbreken van de belijning in het buitengebied en het doorgaande vrachtverkeer leiden tot grote schade aan de bermen buiten de bebouwde kom. Vooral aan de Haulerdiek, Zwetteweg en de Rolpaal is de situatie zeer slecht

Met klem werd dan ook de verzocht om de bebording vanaf de N381 voor Assen en Haulerwijk aan te passen. Eveneens werd gepleit voor meer parkeerplaatsen rondom het dorpshuis en de school. Plaatselijk Belang zal opnieuw met de gemeente in gesprek om te proberen de gesignaleerde knelpunten op te lossen.