Inwoners mogen meedenken over nieuwe burgemeester

NOORDENVELD – De gemeenteraad van Noordenveld nodigt de inwoners uit om suggesties te doen voor de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester. Deze profielschets bevat de taakomschrijving van de nieuwe burgemeester en de gewenste eigenschappen en vaardigheden waarover deze zou moeten beschikken. De ontwerptekst voor deze profielschets wordt van 24 februari tot 10 maart aan de inwoners van Noordenveld voorgelegd voor commentaar. De ontwerp profielschets is vanaf  24 februari te downloaden van de gemeentelijke website en op te halen bij de verschillende bibliotheken en bij een aantal supermarkten in Peize, Norg en Roden. Inwoners kunnen tot 10 maart reageren op de ontwerp tekst via een formulier op www.gemeentenoordenveld.nl, door het sturen van een e-mail naar griffie@gemeentenoordenveld.nl of door het schrijven van een brief aan: raadsgriffie gemeente Noordenveld, postbus 109, 9300 AC Roden.  De gemeenteraad neemt op 8 april een besluit over de profielschets. Meer informatie over deze raadpleging is te vinden op de gemeentepagina en op www.gemeentenoordenveld.nl . Belangstellenden met vragen kunnen bellen met de raadsgriffie via 14050. De raad van Noordenveld gaat ervan uit dat de nieuwe burgemeester rond 1 november kan worden geïnstalleerd. De nieuwe functionaris volgt Hans van der Laan op die op 1 oktober na veertien jaar burgemeesterschap afscheid neemt van Noordenveld.