Inwoners mogen meedenken over Welstandsnota

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld is bezig met het opstellen van een Eigentijdse Noordenveldse Welstandsnota. Deze nota bevat handvatten over bijvoorbeeld de hoofdvorm, de ligging, het materiaalgebruik en de gevelindeling.
Samen met Libau (de onafhankelijke adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit) gaat de gemeente Noordenveld bij de inwoners langs om hierover in gesprek te gaan. Zij beginnen met het inventariseren van de ideeën van inwoners van Roderwolde, Foxwolde, Matsloot, Leutingewolde, Peizermade en Peizerwold. Zij worden voor dinsdag 19 maart uitgenodigd om in Dorpshuis Roderwolde hierover in gesprek te gaan. De bijeenkomst duurt van 19:00 tot 22:00 uur.