Inwoners Roderesch keren zich massaal tegen bouwplannen grote bedrijfsloods

‘Een elf meter hoge bedrijfshal hoort niet in een landelijke omgeving’

RODERESCH – Inwoners van Roderesch zijn niet blij met de plannen voor een bedrijfshal aan de Kaatsweg. De bouwaanvraag van de loods van 30 bij 60 meter met een hoogte van elf meter in een weiland naast het perceel van Kaatsweg 18 stuit omwonenden tegen de borst. Een dermate grote loods past niet in een landelijke omgeving, vindt een groep van 106 dorpelingen die een actiecomité hebben opgericht. De bouw van de hal is aangevraagd door de eigenaar van het stuk grond, een boer die niet uit de omgeving komt. Omwonenden vrezen overlast van zwaar (landbouw)verkeer over de 3 meter 30 brede Kaatsweg en de geklinkerde Hoofdweg. Inmiddels heeft het comité een brandbrief gestuurd naar alle raadsfracties van de gemeente met het verzoek geen omgevingsvergunning te verlenen voor de plannen. ‘Een bedrijfshal hoort op een bedrijventerrein’, luidt de boodschap.

Niet alleen wordt gevreesd voor verkeersoverlast, ook het landschap wordt verpest door de meters hoge hal, meent het actiecomité. ‘De Kaatsweg is een onderdeel van wandelroutes en het knooppuntennetwerk van fietsnetwerk. Een combinatie met toenemend vrachtverkeer doet sterk afbreuk aan de kwaliteit en de veiligheid van de bezoekers en bewoners. Ons inziens past een dergelijk plan niet binnen een mooie landelijke omgeving’, zo valt te lezen in de brief. Ook strookt een bedrijfshal in een weiland niet met de tendens dat agrarische functies verdwijnen en de woonfunctie wordt versterkt. ‘De gemeente heeft in Roden Zuid ideeën over ontwikkeling van woningbouw. Daarmee wordt de trend naar het verdwijnen van bedrijfsactiviteiten en landbouwgrond en het ontwikkelen van woonfunctie nog verder versterkt. Dat valt niet te rijmen met grootschalige bedrijvigheid in hetzelfde gebied.’ Het actiecomité hoopt snel duidelijkheid van de gemeente te krijgen over de kwestie.