“Is het bestuur van De Laatste Eer wel helemaal eerlijk geweest?”

Nieuw hoofdstuk in soap rondom De Laatste Eer

RODEN – Het bestuur van De Laatste Eer (DLE) wil ermee stoppen. Zoveel is ook de leden duidelijk. Al bijna een jaar lang proberen de bestuursleden de vereniging onder te brengen bij een andere ‘club’. Eerder al publiceerde deze krant al over de verbazing bij Monuta over de keuze voor Yarden. Laatstgenoemde partij is volgens het bestuur van DLE de beste partij om in op te gaan. Liefst nog voordat de uitvaartvereniging haar honderdste verjaardag viert. Dat Yarden als beste uit de vergelijking komt en in de brief van het bestuur aan haar leden als beste optie wordt aangemerkt is ook niet zo gek, vindt uitvaartverzorgster Joyce Nijholt. Nijholt reageert namens Uitvaartzorg Boerhaavelaan en Nuvema op de berichten rondom de voorgenomen fusie van DLE: “Het is ook niet zo gek dat Yarden als beste uit de vergelijking komt als je de cijfers in de offertes van de andere partijen naar eigen goedvinden aanpast.”

Nijholt vertelt dat Nuvema een prima aanbieding heeft gedaan en DLE als mooie fusiepartner ziet. “En laat ik dan eerst maar helemaal open kaart spelen”, begint ze te vertellen, “ik vind dat DLE helemaal niet moet verdwijnen. Het is een gezonde vereniging met genoeg leden. Dat ze geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden is niet helemaal waar. Er is wel degelijk animo, blijkt uit de gesprekken die ik met een aantal leden heb  gevoerd. Sterker nog, er zijn zelfs niet-leden die lid willen worden om een bestuursfunctie te bekleden en zodoende DLE van de ondergang te redden. Maar ja, die ledenstop. Volgens leden die wij gesproken hebben is er door het bestuur sowieso niet naar nieuwe bestuursleden gevraagd, en dat is een hele andere lezing.” De uitvaartverzorgster vindt dat er meer is aan te merken op de eerlijkheid van het DLE-bestuur. “Zo heeft Nuvema/Boerhaavelaan een veel beter aanbod gedaan, dan dat het bestuur in de bewuste brief heeft gecommuniceerd met haar leden. En dat kan ook al snel. Yarden is namelijk een landelijke partij die landelijke prijzen hanteert voor een uitvaart. Iedereen begrijpt dat deze prijzen in bijvoorbeeld Amsterdam hoger liggen dan in deze regio. Yarden is dus altijd een duurdere optie dan Nuvema die het liefst gebruik maakt van regionale spelers op de markt, zoals uitvaartzorg Boerhaavelaan.” Joyce Nijholt wil het aanbod dat Nuvema gedaan heeft graag openbaren aan de leden van DLE. “Volgens de wet mogen wij echter niet ongevraagd brieven versturen”, zegt ze . “Logisch natuurlijk, maar als DLE-leden willen weten wat Nuvema heeft geoffreerd dan mogen ze altijd contact met ons opnemen en dan zullen wij hun de brief –desgevraagd- toesturen.” Op 5 september mogen de aangesloten leden van DLE stemmen over de toekomst van de vereniging. De voorkeur van het bestuur is duidelijk, denkt Nijholt. “En men hoeft ook helemaal niet voor ons te kiezen hoor”, benadrukt ze. “Maar de leden moeten, voordat ze een zwaar besluit nemen, wel de waarheid weten. Ik snap best dat een bestuur een keer wil stoppen, maar dit is niet de juiste manier. Zonder goede voorlichting kan men niet stemmen.” Zelf twijfelt ze of het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 september wel alle informatie op tafel legt. “Mensen mogen vragen stellen. Maar die moeten dan wel minimaal een week van tevoren zijn ingeleverd bij het bestuur. En of ze dan wel alle vragen in behandeling nemen? Geen idee, want het bestuur lijkt er al helemaal uit te zijn en een beslissing te hebben genomen. Anders manipuleer je de cijfers niet in het voordeel van één partij. Wie het uiteindelijk gaat doen maakt niet eens zoveel uit, maar –nogmaals- men moet wel alle feiten op een rijtje hebben.” Op 5 september wordt er dus meer duidelijk over de toekomst van De Laatste Eer. Mocht een merendeel van de leden met het bestuur meestemmen, dan gaat de vereniging –zoals het nu lijkt- op in het landelijke Yarden. Krijgt het bestuur geen toestemming van haar leden, dan zal er ongetwijfeld nog een hoop gesproken gaan worden over waar de toekomst van DLE wel ligt. DLE-leden die benieuwd zijn naar het aanbod dat Nuvema heeft gedaan kunnen contact opnemen met Joyce Nijholt via joycenijholt@uitvaart-groningen.nl.