‘Is het college van Noordenveld hoofdelijk aansprakelijk?’

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Woensdag… Nee niet gehaktdag, maar ‘s avonds raadsvergadering. Werd er gehakt? Nou nee. Er stonden vooral visies op de agenda. Daar valt geen gehakt van te maken. De raadsvergadering? Daar was de raad in een paar minuten doorheen. Door naar de raadscommissie… Twee zienswijzen trokken de aandacht. De bebouwing van het Oosterveld in Norg. Daar is al zoveel over te doen geweest, dat ik me wel eens ter plaatse wilde orienteren. Contact met een sympathieke villabewoner gezocht, die bereid was bij hem om de hoek het omstreden veld te tonen. Janny en ik op een zonnige dag erheen. De man had een hondje aan touw, toen we het Oosterveld betraden. De toekomstige weg om het eerste geplande wijkje naar de vorm ‘de Banaan’ geheten tekende zich al enigszins af in het land. Direct nadat de gemeente een proces rond de kap van bomen had gewonnen, was tot actie overgegaan. De motorzaag had zijn werk gedaan. De villabewoner en zijn hondje stonden er wat beteuterd bij… Het hondje was jaren gewend tegen een van de bomen zijn pootje op te tillen. Boompje weg… Hondje en baasje gefrustreerd… Nu ging het agendapunt echter niet over het bestemmingsplan, maar over iets onduidelijks… namelijk van de wijziging van de welstandsnota, voor zover van belang voor het gebied ‘de Banaan’ op het Oosterveld. Deze welstandscriteria leiden tot de nodige misverstanden van talloze insprekers. Die reageerden verbolgen over bijvoorbeeld de inspraaktermijn, die met de vakantiedagen samenviel, het teloorgaan van het Eschdorpenlandschap in Norg of geen geplande sociale woningbouw. Daar ging het echter niet over. Frustrerend voor een gemeente, die zegt voor inspraak te zijn om zo tot ‘ Een Breed Maatschappelijk Draagvlak’ te komen. Voor alle duidelijkheid. onder Draagvlak moet u in dit verband niet ‘Zitvlak’ verstaan… Dat is heeeel wat anders.

Ook uit de raad klonken wel wat protesten over de niet overgekomen goede bedoelingen. Zo betoogde het raadslid Harm Holman (CDA) ‘ De kwaliteit van de zienswijze is door de reacties aan devaluatie onder hevig…’  Dorenbos (PvdA) kon Holman goed volgen, waarbij de vaststelling ruimte bood voor aanpassing van het hele plan…  Alleen Vennema (D66) was wat verbaasd… De publicatie kon wel wat duidelijker. Hij pleitte voor betere aansluiting bij de bestaande bebouwing.

Leuker was het tweede punt op de commissieagenda. Noordenveld Op Fietse… Wat nodig is… is Ambitie en Geld. Dat laatste in de vorm van subsidies naar prestigieuze fietsprojecten als De Slag Om Norg, De Veldslag Om Norg, Drenthe 200, de Lus Van Roden en de Acht van Noordenveld. Aldus wethouder Reint Jan Auwema. Meestal wordt hij hierbij toegejuicht door oppositiepartij LGN en sceptisch bejegend door college partijen PvdA (Dorenbos) en CDA (Willenborg). Niet vreemd, want bezuinigingen op sport en Kunst en Cultuur onder het motto Zelfredzaamheid en Je eigen Broek Ophouden waren tot dusverre de door bezuinigingen ingegeven uitgangspunten… Nee voor op Fietser geld dat niet. Bij grootschalige sportmanifestaties kan immers aantoonbaar de middenstand en de Horeca zo ‘een graantje meepikken’… Het leidde tot boeiende discussies over accenten op topsport contra breedtesport (Jeroen Westendorp, CU) over dat zo Noordenveld landelijk op de kaart komt (Pierre Baas LGN). Zo had belastingdeskundige Gerard Willenborg de VOF rechtsvorm onder de loep genomen… Bij een batig saldo… komt immers de belasting om de hoek kijken. Over hetzelfde kreeg Anne Doornbos de lachers nadrukkelijk op de hand… Stel… zei Anne dat er sprake is van een negatief saldo… Dan komt bij een flop de hoofdelijke aansprakelijkheid van het college om de hoek kijken… Zag ik het nou goed? Het zongebruinde gelaat van wethouder Reint Jan Auwema vertoonde volgens mijn waarneming wat witte vlekken… Hopelijk is hij over 14 dagen weer in goeden doen…