IVN afdelingen Roden en Norg verder als één vereniging

RODEN/NORG – Eind augustus hebben de IVN-afdelingen Norg en Roden officieel kenbaar gemaakt verder te gaan onder de naam IVN Roden-Norg. De afdeling van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid versterkt hiermee haar ledenaantal en kan zo putten uit een grotere groep vrijwilligers. Henk van den Brink, voorlopig voorzitter van de nieuwe fusievereniging en oud-voorzitter van IVN Roden, is er blij mee. ‘Deze fusie geeft meer lucht. We zijn nu grofweg twee keer zo groot geworden.’

Eind augustus werd de akte ondertekend bij de notaris. Hiermee werd een traject van ongeveer een jaar afgesloten. De nieuwe vereniging heeft nu ongeveer driehonderd leden en zo’n vierhonderd donateurs. Een omvangrijke vereniging dus. ‘IVN Roden en IVN Norg waren twee relatief kleine verenigingen. En zoals het vaak gaat bij vrijwilligersclubs, werd het steeds lastiger om mensen te vinden voor activiteiten. Het kwam vaak op een paar actieve leden aan’, zegt Van den Brink. Volgens hem was een fusie derhalve een logische keuze. ‘Qua activiteiten hadden beide verenigingen veel overlap. En het doel van IVN is helder: het versterken van natuureducatie op lokaal niveau. We willen onze activiteiten behouden en versterken. Met deze nieuwe vereniging moet dat kunnen. Het is nu aan de leden om naar elkaar toe te groeien.’

Albert Flokstra, oud-voorzitter van IVN Norg, vertelt dat een fusie een logische stap was. ‘Voor ons was het lastig om bestuursleden te krijgen. En aangezien we de afdeling Roden best vaak tegenkwamen, raak je al gauw in gesprek. Op regiovergaderingen bijvoorbeeld. Dan komt op den duur een fusie ter sprake en ga je daarmee aan de slag.’ Hierdoor vindt er dus een verdubbeling van het aantal leden plaats. ‘Dat is erg prettig, want we hebben nu net even wat meer capaciteit. Zo kan IVN nóg krachtiger naar buiten treden. En dat is heel belangrijk.’

MTB-routes

Op de achtergrond speelt het idee van de gemeente Noordenveld om mountainbikeroutes aan te leggen. Vooral over de route door het Mensingebos is al veel gezegd en geschreven. Henk van den Brink vertelt dat IVN nog steeds met de gemeente aan tafel zit. ‘De gemeente wil graag die route aanleggen, dat is zeker niet ons idee. We hebben ons met succes verzet tegen de komst van een MTB-route door het Mensingebos. Maar ondertussen blijven we in gesprek met de gemeente. Wij zitten niet te springen om de routes, maar onze insteek is dat we wél gesprekspartner moeten blijven. Mochten de routes er dan toch komen, dan kunnen we meepraten over hoe die het minste effect hebben op de natuur.’