IVN Roden tegen mountainbikeroute in het Mensingebos

NOORDENVELD- Zo ziet de IVN Roden het ’t liefst niet: per mountainbike jakkerend door het Mensingebos. Zij stuurden de volgende brief in:

Reeds langere tijd wordt gesproken over het aanleggen van 5 mtb-routes in Noordenveld. Aaneengesloten zou de route 75 km lang zijn. Naast een route in het Mensingebos komen er routes in Langelo (NAM-locatie), Norg (2) en Veenhuizen. Waar de routes precies komen is niet duidelijk, ondanks dat er naar is gevraagd, met uitzondering van die in het Mensingebos. Hiervoor wordt bos opgeofferd om een route te creëren door de randen van het bos, meestal waardevolle, natuurrijke structuren. Omdat IVN Roden volgens haar verenigingsstatuten moet opkomen voor de zorg en bescherming van de groene leefomgeving in de gemeente werden de ontwikkelingen kritisch gevolgd. Een rondgang bij tal van leden, donateurs en anderen leerde dat er geen enkel draagvlak is voor de route die men nu nastreeft in het Mensingebos. Deze zou een nog grotere belasting zijn voor dit toch al drukbezochte natuurgebied. Naast de directe verstoring en aantasting van de natuur van door het bos crossende fietsers wordt ook de beleving van de naar rust en stilte zoekende mens bot verstoord. IVN Roden zal zich daarom (indien nodig procedureel) verzetten tegen het aanleggen van deze route en weet zich daarbij gesteund door haar achterban, maar ook door de vele wandelaars in het bos. Wij realiseren ons dat ATB/MTB-activiteiten vele beoefenaars kent en dat hiervoor mogelijkheden moeten zijn. Deze zouden echter zoveel mogelijk beperkt moeten worden tot locaties waar bedreiging van de natuur geen of een geringe rol speelt. Dat kunnen bijvoorbeeld zandwegen in het buitengebied zijn. IVN Roden heeft als alternatief voorgesteld om een route aan te leggen op de voormalige vuilstort Amerika. Daar is men niemand tot last. Er is meer dan 200.000 euro!! gemeenschapsgeld beschikbaar om routes uit te zetten en deze vuilstort met zijn hoogteverschil leent zich er voor om iets van mountainbiking te beleven. Elders praat je in onze ’platte gemeente’ meer over veldrijden (ATB) en niet over mountainbiken. Intussen heeft de gemeente al een aanvraag ingediend om een ’mountainbikeroute’ in het Mensingebos aan te leggen. Staatsbosbeheer werkt hieraan mee en vraagt tevens aan de leden van de Gebruikersgroep Mensinge hieraan mee te werken om de route ’uit te vlaggen’. Dan kunt u zien waar deze route wordt gepland en krijgt u ook een idee waar overlast voor mens en natuur zal ontstaan. Elders in de gemeente doen inwoners er goed aan de ontwikkelingen in hun omgeving te volgen. U bent gewaarschuwd!

 

IVN-afdeling Roden