‘Jaar van de Democratie en Integriteit’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Als U me nu vraagt… Functioneert de democratie wel in de Raad van Noordenveld, dan zeg ik gewoon ja! Het kon minder… U zult me die vraag wel stellen, omdat U vorige week vast wel iets vernomen heeft over twee zaken. De start van het Jaar van de Democratie op dinsdag en een dag later de Raadsvergadering… Daar was de afhandeling van een ronduit vervelende zaak aan de orde. Een van de partijen, de LGN had de integriteit van een van de raadsleden weer eens aan de orde gesteld. Weer de LGN. Bij monde van de fractie voorzitter Hendrik Koekoek. Nu had men met de vinger naar het raadslid Harm Holman van het CDA gewezen. Na twee maal onderzoek, bleef van de hele integriteitskwestie niets overeind. Zoals gebruikelijk. Want het is niet de eerste keer dat LGN iemand hiervan beschuldigd. In al die gevallen roepen ze de weerzin van de rest van de raadsleden over zich af. Het helpt niets. De hardleersheid overheerst bij de fractie LGN. Beschadiging van personen is het vaste resultaat. Tegen dergelijke beschuldigingen is verweer onmogelijk. Ondanks het eerste onderzoek van de burgemeester en het tweede, verwoord door het zogenaamde BING-rapport. Op uitdrukkelijke vragen van de raadsleden Rossing(VVD), Westendorp CU en Doornbos PvdA om het vertrouwen in Holman uit te spreken en dat na al die positieve rapporten LGN nu maar eens moest toegeven dat ze met de beschuldigingen richting Holman fout zaten, kwam geen duidelijke uitspraak van Koekoek c.s. tot ieders stomme verbazing stemde men na de schorsing van een half uur wel in met 3 moties ingediend door de rest van de raad. Daarin werd vertrouwen uitgesproken in Harm Holman, de burgemeester en zijn onderzoek en dat er na deze rapporten een punt gezet moest worden achter de kwestie… Dus ook de fractie van de LGN stemden hier voor. Zijn we er nu van verlost? Al die integriteitskwesties? Vergeet het maar… LGN is een hardnekkig clubje. Door regelmatig raadsleden en leden van college van B en W te beschuldigen, menen zij een vaste kern van mensen, die de politici en hun manieren afkeuren als corruptie, aan te spreken… Deze mensen verwachten van LGN dat ze corruptie aan de orde stellen omdat dit er volgens hun is. Dus we kunnen nog wel wat verwachten uit de LGNhoek… Anne Doornbos vroeg zich hardop af waar we daarbij aan moesten denken: kan een raadslid nog wel lid zijn van een dorps of wijkbelangenvereniging. Kan een raadslid nog bij een bank werken, die zaken doet met de gemeente? Bij een instelling werken, die zaken doet met de gemeente? U kunt deze vragen zelf nog wel verrder aanvullen. Het beantwoorden hiervan is niet nodig… Wel is duidelijk, dat er op deze manier wel meer integriteitskwesties door LGN kunnen worden aangekaart. Misschien dat drukbezochte bijeenkomsten zoals dinsdag tijdens De Dag Van De Democratie in de Pompstee in Roden kunnen helpen. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, die hoop geeft.

Het functioneren van de democratie in de raad werd laat op de avond nog even op de proef gesteld. Dat was vooral door toedoen van Piet Duursma. Inspreker uit Nei Roon. Want veurzitter van Dorpsbelangen Nei Roon… Ik schrijf Nei Roon nu maar op de manier zoals het binnenkort op de toegangsborden zal worden vermeld… Als eerste dorp in Drenthe. Jan Kemkers, Gemeentebelangen en Anne Doornbos, PvdA maar ook Drost van het Huus van de Taol, hadden dit kort daarvoor bepleit. De laatste in dialect. Dat deed Piet Duursma ook, maar Raadscommissievoorzitter Marry Brink vond dat niet goed. Ook niet dat Piet extra spreektijd claimde, net als Anne Doornbos, had Piet gemerkt. Marry protesteerde en wees hem op de regels. Op zulke momenten is Piet plotseling chronisch doof en gaat gewoon verder, waarmee hij bezig was… Resultaat. De raad zag de bordjes met Nei Roon wel zitten…

Als U mij vraagt: hoe is het gesteld met de raadsleden van Noordenveld… Zijn ze wel betrouwbaar… Dan zeg ik Ja! Ik ben nooit corruptie of gebrek aan integriteit tegengekomen. En ik zit er zeer kritisch bij. Te kritisch vind een fractie als … eeeh uitgerekend LGN… Kun je nagaan… Deze zeer kritische luis in de pels is nooit corruptie tegengekomen. En ik zit daar niet te slapen. De democratie? Kon minder…!