Jacob Dam

image

Naam: Jacob Dam

Functie: Voorzitter Dorpsbelangen Langelo

“Wat een verschil is tussen mijn wethouderschap, dat ik gedurende acht jaar in de gemeente Noordenveld heb bekleed en het voorzitterschap van Dorpsbelangen Langelo, waarvan ik nu de hamer hanteer? De hectiek, want die miste ik aanvankelijk toch wel een beetje. Ik heb, nadat ik in 2014 uit de gemeentepolitiek stapte, eerst een laat ik het afkickjaar noemen, genomen. Bij mijn ‘oude’ werkgever Staatsbosbeheer ben ik weer aan de slag gegaan. Als projectleider ben ik landelijk met de natuurontwikkeling bezig en in die functie voel ik me prima. Toen ik dit jaar werd gevraagd om Hennie Lutjes als voorzitter van Dorpsbelangen op te volgen, heb ik aan dat verzoek voldaan. Langelo is gedurende de bijna dertig jaar die we hier wonen, echt mijn dorp geworden. Eerder al was ik ook voorzitter, dat was in de tijd dat de NAM bezig was de gasopslag hier te effectueren. Daar zijn heel wat besprekingen aan vooraf gegaan, want er waren zowel voor- als tegenstanders. Toch zijn we er volgens mij redelijk goed uitgekomen maar uiteraard blijven we als inwoners van Langelo attent op ook nieuwe ontwikkelingen. Naast voorzitter van Dorpsbelangen ben ik ook interim voorzitter van de Stichting De School, die zich buigt over de toekomst van dit pand. Het is eveneens belangrijk dat Langelo een dorpshuisvestiging blijft behouden. Café Bralts vervult nu deze voor de leefbaarheid onontbeerlijke functie; maar we moeten alle mogelijke opties voor de toekomst op een rijtje zetten. Langelo telt rond 250 inwoners, zeg maar zo’n honderd woningen. Bijna ieder gezin is lid van Dorpsbelangen die als speerpunt heeft de leefbaarheid op een breed front te bevorderen. Er zijn hier toch wel 20 of 25 clubs op allerlei terreinen actief en Dorpsbelangen zelf organiseert ook regelmatig activiteiten. Het jaarlijkse Zomerfeest is daar een van, maar er zijn meerdere kleinere activiteiten voor specifieke doelgroepen. De vergrijzing speelt uiteraard ook hier in Langelo. Ouderen trekken weg naar regioplaatsen met meer voorzieningen; het is zaak dat we daar jong(er) bloed voor terugkrijgen. En dat de voorzieningen die hier nog zijn, in stand blijven want ons dorp moet leefbaar blijven. Dat is, heel kort samengevat, de taak die ik me als voorzitter van Dorpsbelangen heb gesteld. Meer over Dorpsbelangen weten? Klik dan onze site www.dorpsbelangenlangelo.nl even aan.”