Jacob Ketelaar wil in bestuur waterschap Noorderzijlvest

image

REGIO – De 54-jarige melkveehouder Jacob Ketelaar uit Een wil graag in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Dit waterschap kent een omvangrijk gebied dat grofweg loopt vanaf het Fochteloërveen op de grens van Friesland en Drenthe, naar de kop van de provincie Groningen. Ook delen van de steden Assen en Groningen behoren bij het gebied van het waterschap.

Als derde geplaatst op de lijst van het CDA is er een gerede kans aanwezig dat Jacob Ketelaar ook daadwerkelijk gekozen wordt. Op woensdag 18 maart vallen de verkiezingen van het waterschap samen met de provinciale verkiezingen. ‘De waterschapverkiezingen zijn beslist niet onbelangrijk voor de bevolking. Het gaat ergens over. Ook in de komende periode worden keuzes gemaakt die op ons allen van invloed zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onze veiligheid als we het hebben over dijkaanpak en goed bodembeheer als het gaat om gezond drinkwater. Waterbeheer raakt ons allemaal. De keuzes die het bestuur maakt geven een afweging van verschillende belangen. Natuur, landbouw, stedelijk waterbeheer, omgang met grondstoffen, recreatie en nog veel meer hoort bij het pakket.’

Als melkveehouder weet Jacob Ketelaar dat de belangen niet altijd in elkaars verlengde liggen. ‘Het gaat om het maken van goede afwegingen. Natuurorganisaties willen het vaak natter hebben en landbouwbedrijven willen het vooral in het voor- en najaar droger hebben. Bij het CDA zoeken we vaak de gulden middenweg. Goed waterbeheer is voor iedereen van belang. Inwoners willen geen wateroverlast. Wonen moet veilig zijn. Ook in aardbevingsgebieden. Kijk, in de provincie Groningen zakt de bodem door de gaswinning met enkele centimeters. Dit heeft ook gevolgen voor de waterafstroom. Dit moeten we goed regelen. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Geld is altijd een issue.’

Jacob ketelaar heeft zich de afgelopen periode sterk verdiept in de materie. Hij kent het gebied en wil daar graag over meepraten. Het gaat om 76 kilometer dijkbeheer, 375.000 inwoners wonen in het gebied, het gaat om 144.000 hectare, 15 rioolzuiveringsinstallaties, 679 stuwen en 277 medewerkers die de werkzaamheden moeten opknappen. Op 18 maart hoopt hij ‘s avonds te horen of hij zich hiervoor bestuurlijk mag inzetten. ‘Ik zou zo zeggen ‘Klein gebaar, stem ketelaar!’.