Jan Bolt

Naam: Jan Bolt

Functie: Voorzitter Stichting MFA De Schans, Een

“MFA staat voor Multi Functionele Accommodatie, oftewel een ‘Dorpshuis nieuwe stijl’. Voorheen was dat in ons dorp De Boswal; de geheel verbouwde en aan de nieuwste eisen en wensen van deze tijd aangepaste versie heet nu De Schans. Die is gevestigd aan de Norgerweg in Een. Van de overkoepelende stichting ben ik de voorzitter. Het opzetten van een nieuw, of beter gezegd: geheel gerenoveerd, dorpshuis ontstond in 2008, toen een Leefbaarheidsonderzoek onder meer uitwees dat door de krimp de twee scholen – een openbare en een christelijke – in Een geen houdbare zaak zou blijken te zijn. Mede door dit gegeven is vooral door Plaatselijk Belang de aanzet gegeven om het verouderde Boswalcomplex naar de geest van de tijd te moderniseren door er onder meer ruimte voor één samengevoegde school te creëren en ook meer ruimten voor andere ‘dorpsdoeleinden’. Daarvoor werd een gedegen plan opgezet waar bij het uitgangspunt was, een compact, eigentijds en eigenwijs gebouw te creëren dat goed past in het dorp en aansluit bij de wensen en suggesties van de dorpsbewoners. Dit uitgewerkte plan werd aan de gemeente Noordenveld voorgelegd en die vond het een uitstekend uitgangspunt waaraan zij hun fiat verleende. Bepaald werd dat ‘het dorp’ zèlf voor 100.000 euro met vrijwilligerswerk de ‘buitenruimte’ zou aanpakken – wat grondig is gebeurd – en dat de gemeente, dan nog eigenaar van het gebouw, de verdere aanpassingen en verbouwingen zou financieren. Dit is nu allemaal afgerond en dit jaar wordt het complex in zijn geheel aan onze Stichting overgedragen. Wij zijn dan eigenaar en verzorgen buiten de exploitatie het kleine onderhoud. De gemeente doet dat met de grotere klussen; dat is een formule die voor alle dorpshuizen in de gemeente Noordenveld wordt toegepast.

Behalve van de gecombineerde basisschool ontvangen we onder andere huur van de kleinschalige kinderopvang Kids Casa die er zijn vaste onderkomen heeft. Verder is er een sportzaal en doet De Schans dienst als ontmoetingscentrum en ‘clubhuis’ voor veel verenigingen. Er is een beheerders echtpaar dat veel zaken tegen een vrijwilligersvergoeding prima regelt. Mijn wens? Dat zich nog een (echt)paar meldt om hen daarbij te ontlasten en op termijn – de leeftijd begint te tellen – dit van de huidige beheerders over te nemen. Meer info? Bel me gerust: 06-22916641.”