Jan de Jong

MMH Jan de Jonge

Functie: Voorzitter Jeu de
Boulesvereniging Nuis/Niebert
“Onze Jeu de Boulesvereniging bestaat vijf jaar en vanaf de oprichting, waaraan ik ook heb meegewerkt, ben ik de voorzitter. Dat laatste ben ik ook van het museum Het Steenhuis, misschien dat ik daar later nog eens wat over kan vertellen want ook dat museum verdient bredere aandacht. Maar nu dus de Jeu de Boulesclub. Die telt momenteel 26 leden, mannen en vrouwen, senioren vooral met als oudste een lid van over de tachtig. We hebben onze banen bij De Vrijborg, zes stuks in totaal zodat we altijd met groepjes van twee of drie personen tegen elkaar kunnen spelen en niemand hoeft te wachten. We spelen het hele jaar door. Want binnen in De Vrijborg kunnen we in de winter en als het slecht weer is ook vier banen in de grote zaal uitzetten. Elke woensdagmiddag komen we bijeen, tussen half twee en kwart over drie wordt er intensief gespeeld; niet voor een jaarlijkse competitie maar gewoon onderling. Je kunt op zo’n middag dan twee of drie partijen spelen en het groepje dat het eerst dertien punten bijeen heeft ‘geschoten’ is de dagwinnaar maar verder zonder poespas. Na afloop gaan we meestal gezellig nog even koffiedrinken en wat napraten. We kennen elkaar ook allemaal want al onze leden komen uit Nuis en Niebert. We zijn in wezen één grote gezelligheidsclub, dat is ook het fijne, dat rielekste. De contributie bedraagt vijftien euro per jaar. Bijna altijd is onze groep voltallig; wie onverhoopt niet kan meldt zich meestal van te voren af en bij wie ‘zomaar’ wegblijft informeren we altijd of er wat aan de hand is. Dat gezellige en rielekste onder elkaar is ook ons hoofddoel, daarom doen we ook niet mee aan regionale competities en dergelijke. Wat niet wil  zeggen dat er onderling niet fanatiek wordt gespeeld, het meetlint moet er geregeld aan te pas komen om te bepalen wie het dichtst bij de but ligt. Maar nooit is er trammelant. Elke woensdagmiddag loten we opnieuw de groepjes – twee tegen twee of drie tegen drie – die tegen elkaar spelen. Tsja, als voorzitter van zo’n club heb ik het maar makkelijk. Ik heb ook wel tegen mijn vrouw Jenny gespeeld, maar onenigheid achteraf is er nooit (zegt ie lachend; red.) Weet je, ik vind het elke keer weer een wonder dat je met een paar ballen zóveel plezier kunt hebben…”