Jan Donkelaar

Jan Donkelaar 2014

Functie: Voorzitter Platform Wijkbelangenverenigingen Roden

“Het dorp Roden telt momenteel zes wijkbelangenverenigingen: Hofsteden, Vijfde Verloting, Roderveld, Middenveld (de Boskampbuurt waar ook de bibliotheek stond), de Bomenbuurt en Centrum. Onlangs, en daar zijn we erg gelukkig mee, is daar de belangenvereniging van Nieuw-Roden bijgekomen omdat hun belangen vaak met die van het dorp Roden te maken hebben, parallel lopen. Goed voorbeeld daarvan is de problematiek van het openbaar vervoer, samengevat in het HOV, wat staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Recent hebben we gezamenlijk in het overkoepelende platform van wijkbelangenverenigingen kunnen vaststellen welke busroute naar de stad Groningen voor ons het meest gewenst is. En dan heb je als, ik mag best zeggen: grote belangenorganisatie, een gezamenlijk standpunt van ‘potentiële klanten’, waarmee een vervoersmaatschappij toch rekening moet houden, vind ik. In het Platform, waarin ik als buurtwerker bij WiN, Welzijn in Noordenveld, de onafhankelijke voorzitter ben, zitten afgevaardigden van alle wijkbelangenverenigingen. Vrijwel heel Roden wordt daarmee ‘gedekt’, temeer we binnenkort ook de wijkbelangenverenigingen Hullenveld en Mensingeveld hopen te kunnen begroeten.

Wijkbelangenverenigingen zijn, en ik overdrijf hiermee niet, de ogen, de oren en de spreekbuis van de buurt. Hun werkterrein omvat onder andere het beheer van de openbare ruimte, waaronder groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en, vaak ook een heet hangijzer, het honden uitlaatbeleid. Waar de onderwerpen een gezamenlijk standpunt vereisen, brengen ze hun advies aan het platform uit. En dat neemt dan weer contact op met de gemeente of andere bevoegde instanties. Juist nu, en ik zeg dat niet als wervend praatje maar het is de realiteit, is het van groot belang dat het platform zich als overkoepelende spreekbuis naar niet alleen de gemeente, maar ook bijvoorbeeld naar politie en woningbouwvereniging laat horen. Van de burgers wordt – immers bezuinigingen op bezuinigingen – steeds meer zelfwerkzaamheid verwacht. Maar de burgers vormen gezamenlijk wél de gemeente. Er moet daarom door het ‘bevoegd gezag’ aandachtig naar hen worden geluisterd en samengewerkt. We zien dat dit ook steeds meer gebeurt. Wilt u meer weten of hebt u vragen of suggesties? Bel me gerust: 050-3176500.”