Jan Herman Kunst

Naam: Jan Herman Kunst

Functie: Voorzitter IJsver. Nooitgedacht, Nieuw Roden

“Jazeker, we zijn er klaar voor. Onze ijsbaan aan de Zevenhuisterweg in Nieuw Roden ligt er weer spic & span bij, laat de winter maar komen. Wij staan garant voor een spiegelgladde ijsvloer. Want daar gaat het natuurlijk om, dat Koning Winter waar we als schaatsliefhebbers al een jaar of drie hartstochtelijk naar verlangen, ons dit seizoen nu eens niet figuurlijk in de kou laat staan. Onze ijsvereniging Nooitgedacht telt zo’n 950 leden, die niet alleen uit Nieuw Roden maar ook uit de aangrenzende Vijfde Verloting komen en die willen we nu eindelijk wel eens ‘waar’ voor hun contributie bieden. Die contributie bedraagt ook voor dit nieuwe seizoen maar vijf euro per gezin, dus dat is de hele wereld niet, maar toch…. Eigenlijk ben ik een geboren Leekster, maar vanaf mijn tweede jaar ben ik al op Roden – waar ik woon – en Nieuw Roden georïenteerd. Hoe ik bij de ijsclub in Nieuw Roden terecht ben gekomen? Via de vorige ijsbaanvoorzitter Klaas Vlonk, waarmee ik goed overweg kon. In 2001 kwam ik in het achtkoppige bestuur; voorzitter ben ik nu een jaar of vier, vijf, denk ik. Naast voorzitter van de ijsvereniging in Nieuw Roden zit ik ook in het bestuur van Volksvermaken Roden. Beide functies bevallen me; ik ben graag voor anderen bezig. Wat ik als mijn belangrijkste taak voor de ijsclub beschouw? De vereniging draaiende houden. We zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en met hen zijn we erg blij. Als er een ijsperiode is, staan we paraat; van ‘s ochtends een uur of elf tot ’s avonds rond negen uur. Met een lekker muziekje en een gezellige kantine erbij. De baan ligt bij wijze van spreken op het ijs te wachten. Het meest gunstig zou zijn, als we deze winter een paar ijsperioden van elk een dag of tien zouden krijgen. Eentje in december en eentje in januari/februari. Maar ja, je kunt alles tot in de puntjes regelen, maar juist dat, het belangrijkste, heb je niet zelf in handen. Maar we duimen. Op donderdag 24 november, vanaf 20.00 uur, houden we onze algemene ledenvergadering in onze eigen kantine. Zo’n bijeenkomst is altijd leuk en het verhoogt de saamhorigheid. Tot slot daarom de oproep om naar deze vergadering te komen. En wie meer wil weten of lid wil worden, kan bellen met Mario Oosting, tel. 050-5033093. Mailen kan ook: ijsvereniging.nooitgedacht@ziggo.nl”