Jan Klinkenberg en zijn band met de Gemeenteraad

Niet bepaald stabiel. Dat is de band tussen de gemeente raad Noordenveld en het Groen Linkse raadlid Jan Klinkenberg uit Een-West… Ga maar na. In 2010 stond hij achter Otto Huisman als nr 2 op een verkiesbare kaart. Groen Links haalde 2 zetels, dus Jan dacht gekozen te zijn. Na hem stond echter de eerste vrouw op de kandidatenlijst. Greet Joosten uit Norg. Bovendien voorzitter van de Culturele Raad Norg. Laat die, waarschijnlijk op grond van die kwaliteiten, nou ruim 100 stemmen meer hebben gekregen dan Jan. Op voorkeurstemmen gekozen. Ook dat nog. Tot zijn geluk trok mw. Joosten zich terug. Dus onze Jan toch in de raad. Op 19 maart 2014 stond Jan no 3 achter Otto Huisman en Tineke Veldhuis. Echter toch kwam Jan na een jaar weer in de raad. Wat was het geval. Otto, de lijsttrekker scoorde goed onder de leuze: Laat Otto zijn karwei afmaken…! Echter de grote winnaar van die verkiezingen, Gemeentebelangen scoorde verrassend nog veel beter. Die claimden de wethouderspost, die Otto had bekleed. Otto noodgedwongen in de raad, maar hij had daar zichtbaar moeite mee. Dat hij zo met de wethoudersrol vergroeid was geraakt, was aandoenlijk om waar te nemen, maar was voor het raadslid Otto niet vol te houden. Het vertrek van Otto was logisch, maar een duidelijk verlies. Jan Klinkenberg deed zijn uiterste best om de leegte die Otto achterliet op te vullen. Dat is niet mee gevallen.

Jan is een kleurrijk raadslid. Compleet met rafelige baard en snor. Vriendelijk, innemend gezicht. Hij verdient zijn brood in de begeleiding van gehandicapten. Geen wonder dus dat de zorg zijn volledige aandacht heeft. Ook met cultuur heeft hij een speciale band. Hij is een bekwaam bespeler van de trekharmonica. Het kleinste exemplaar nam hij in de vorige raadsperiode nog wel eens mee om de boel wat op te vrolijken als er na de raadsdebatten nog wel eens iets te vieren viel. Op het gebied van de vele vele soorten trekharmonica’s is hij een expert. Hij heeft ze zelf te boek gesteld op soorten en uit de streken van herkomst. Vrolijke namen als ‘Arme Lui’s orgel’ en ‘Orgel met Bretels’ trekken dan langs. Vanaf 1980 in de Oude Ulo in Leek trok hij als een troubadour er op uit, lang vergezeld door Peter van der Velde jr, zoon van de gelijknamige dichter van het Drentse vers. Toen Peter echter vertrok naar Canada werd Jan wat minder actief. Wel was hij deze zomer nog aanwezig in Lieveren tijdens LieFair, om Drentse dichters daar te begeleiden. Jan woont letterlijk met zijn gezin op de steen-des-aanstoots aan de uiterste Westgrens van Drenthe, vlak bij Haulerwijk. Momenteel woont Jan met zijn leuke vrouw in een oud boerderijtje, waar ook hier de scheuren inmiddels de muren teisteren, vanwege de gasophoping van de NAM-locatie in het nabijgelegen Langelo. Hij heeft een behoorlijke lap grond om zijn huisje heen, waar hij met eigen handen in de tuin groenten en vruchten verbouwt. Zo bewijst hij in de praktijk, dat groen zijn iets is wat je moet doen! Nee, links is ie wel… Twee linker handen heeft hij bepaald niet…

Jan is een gepassioneerde spreker, die het debat niet schuwt. Volgens de voorzitter van de commissie, Marrie Brink houdt hij zich daarbij niet altijd aan de regels. Zij voelt zich geregeld gedwongen in te grijpen. Soms ook wel ten onrechte, zoals ze dan ook wel toegeeft. Jan is geen gelikte spreker. De woorden verlaten wat doorwrocht zijn mond. Dat zou kunnen komen door zijn opleiding en werk in de Zorg. Maar ik kan hem altijd goed volgen. Hij heeft een zekere charme, die echter niet bij ieder raadslid, vooral bij VVD en LGN in goede aarde valt. De laatste raadsvergadering verraste Groen Links echter door plotseling zich bij LGN aan te sluiten om een amendement en een motie erdoor te krijgen. Het amendement haalde het ook nog in sterk uitgeklede vorm. De motie over meer vrijgestelde kilo’s grof vuil verdween in de container. Verrassende wending, vooral gezien de ontwikkelingen, dat Groen Links samen met de PvdA een links verbond wil sluiten in de volgende raad… Ik heb daar al eens over geschreven. Jan was het, die mij er op wees dat alles nog lang niet in kannen en kruiken is. Jan leek mij ook te willen zeggen, dat hij zo zijn bedenkingen heeft. LGN is geraffineerd genoeg, om deze ontwikkeling met zorg tegemoet te zien. Als de kiezers die linkse partijen belonen met eenzelfde aantal zetels (samen 5) dan vist LGN waarschijnlijk weer achter het net bij de collegevorming. Het zal ze een lief ding waard zijn dit linkse eenheidsproces te kunnen frustreren. Ik betwijfel of Jan dat ook zo ziet… Daar is hij een te oprecht raadslid voor. Met wat naïeve trekjes…