Jan Post

Roden MMH Jan Post

Functie: Voorzitter
Zakenkring Roden
“Ik ben Rôner van geboorte en mijn bedrijf (Rodeo Wonen Complete Woninginrichting; red.) is hier ook al jaren gevestigd. Sedert 1990 was ik al mede-eigenaar en per 2010 ben ik dat alleen. Al jaren ben ik actief bij de Zakenkring Roden betrokken; elf jaar zit ik nu in het bestuur, net na de installatie van de destijds opgezette ‘Raad van Wijze Mensen’ en sedert dit voorjaar ben ik als interim voorzitter opvolger van Jan Buiter. Voorlopig doe ik dit voor een jaar, maar als het aan mij ligt ga ik daarna dóór. Ons Zakenkringbestuur bestaat namelijk uit een enthousiaste groep van negen mensen die er zich met elkaar voor inzetten Roden nóg bruisender te maken. En dat pakt me.
Hoogste prioriteit? Dat is de up-grading van de Albertsbaan. Dat moet met mooi groen, een waterpartij, een plek voor optredens en nog meer het unieke middelpunt van het winkelbestand, het Rondje Roden, worden en een rustpunt. En, ook heel belangrijk, met voldoende parkeerruimte dáár en in de naaste omgeving. De plannen liggen er, het geld, in totaal een half miljoen euro waarvan 50.000 uit ‘ons’ Ondernemersfonds, ligt er voor klaar. Allemaal, ook de gemeente, zijn we er enthousiast over, hoewel er nog meer geld voor nodig is. Maar laten we beginnen met in het najaar van 2014 de eerste schop in de grond te steken, zodat we de gerevitaliseerde Albertsbaan najaar 2015 kunnen presenteren. Ondertussen kan er met elkaar aan gewerkt worden om aanvullende gelden aan te boren, maar toch vooral: Laten we spoedig een begin maken. Over de samenwerking met de gemeente en met verenigingen als Volkvermaken, Jaarbeurs en andere kan ik alleen maar positief zijn; we hebben immers allemaal hetzelfde doel: Roden (nog) bruisender en klantvriendelijker maken. Want wat hebben we een pluspunten om – als het aan ons ligt zeker ook vanaf de Vrijetijdsboulevard – het dorp tot een nog interessanter winkel- maar ook recreatief centrum te maken: In de Kanaalstraat komt straks een mooie galerie, de bieb ligt vlak in de buurt nu, we hebben bij de historische Brink het Museum Kinderwereld, de Winsinghhof, Mensinge, het Scheepstra-Kabinet en niet te vergeten een unieke horeca-‘straat’. Dat moeten we met elkaar verder recreatief ontwikkelen. En dat kan, als we gezamenlijk optrekken. Roden staat, zo blijkt uit het rapport van het Midden en Kleinbedrijf en uit publieksenquêtes, er als koopcentrum goed voor. Dat willen we graag verder uitbouwen. Met elkaar.”