Jan Schipper: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

MIDWOLDE – Berend Hoekstra, burgemeester van de gemeente Leek, reikte vrijdagmiddag een Koninklijke onderscheiding uit aan Jan Schipper (65) uit Leek. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een en ander gebeurde in de Nederlands Hervormde Kerk in Midwolde. Schipper is sinds 1979 werkzaam als huisarts in de Huisartsengroepspraktijk Leek. Hij stond aan de basis van de huisartsenzorg aan pacemaker patiënten in de provincie Groningen en is verantwoordelijk voor de verplaatsing van de jeugdzorg naar de huisartsenpraktijk. Naast zijn praktijk was hij in de periode 1988-2001 penningmeester van de Regionale Huisartsen Vereniging Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Van 1998 tot 20o3 was hij tevens penningmeester van de Districts Huisartsen Vereniging Groningen en de Stichting Huisartsengeneeskunde Groningen. Ook was hij medeoprichter en penningmeester van de Stichting Continuering Huisartsenzorg Groningen ter instandhouding en opvolging van de huisartsenzorg in huisartsenpraktijken. Tussen 2002 en 2007 nam de organisatie vacante huisartsenpraktijken over en leverde huisartsenzorg via artsen in dienstverband. De organisatie beheerde uiteindelijk vijf praktijken. Sinds 2007 is hij medeoprichter en penningmeester van de Groninger Huisartsen Coöperatie. Dit orgaan contracteert, organiseert en faciliteert de zorgvernieuwing zodat zorgverleners zich kunnen concentreren op de daadwerkelijke zorgverlening. Daarmee maakt de organisatie de verplaatsing van tweedelijnszorg (ziekenhuis) naar de eerstelijnszorg (huisartsen en verloskundigen) mogelijk. Tevens zijn hierdoor kostenbesparingen mogelijk geworden. Schipper was bovendien actief in het creëren van draagvlak voor deze transfer van zorg bij huisartsen in Groningen en Noord Drenthe. Gesteld wordt dat hij op deze manier in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in de provincie Groningen. Daarnaast bekleedde en bekleedt Schipper nog tal van vrijwilligerswerkzaamheden.