Jan Slenema

RODEN – Je zo het bijna vergeten, maar er zijn jaren dat er op natuurijs geschaatst kon worden. IJsclubs/verenigingen bestaan dus nog steeds, al is het de laatste jaren vooral wachten op een mooie vorstperiode en het winterklaar maken van de prachtige banen. De clubs zijn ondanks het uitblijven van ijs echter springlevend en actief. Op vrijdag 25 november bijvoorbeeld, staat de feestelijke ledenvergadering van IJsclub Roden op het programma. Plaats van handeling is de Pompstee in Roden, aanvang 20.00 uur. Naast de traditionele jaarvergadering – die nooit heel lang duurt- zullen er verschillende optredens zijn van het bekende cabaretduo Harm en Roelof. Ook is er muziek tot in de kleine uurtjes. ‘En uiteraard zal de traditionele verrassing niet ontbreken’, zegt voorzitter Jan Slenema (FOTO). Behalve vaste onderdelen als mededelingen, het jaarverslag en het verslag van de kascommissie, staat ook de bestuursverkiezing op de agenda tijdens de ledenvergadering. Jan Slenema en Piet de Boer zijn periodiek aftredend maar wel herkiesbaar. Dat geldt niet voor Jan Giezen, die dus stopt met zijn bestuurswerk voor de ijsclub. Mensen die de feestelijke avond bij willen wonen, kunnen dit kenbaar maken (voor 10 november) bij Jan Slenema (j.slenema@sabanoord.nl) of Jan Giezen (jan.giezen@ziggo.nl).