Jan Slomp

Leek mmh Jan Slomp

Functie: Voorzitter
Stichting Klassiek Leek

“Kortgeleden is de Stichting Klassiek Leek opgericht, waarvan ik de voorzitter ben. Onze doelstelling is om met name concerten (semi)klassieke muziek bij zorg- en verplegingscentra te organiseren. Als voorheen zorgmanager in Zorgcentrum Vredewold in Leek heb ik ervaren, dat muziek een prachtig middel is om de bewoners een plezierige middag te bezorgen. Maar niet alleen dat. Uit diverse onderzoeken is ook gebleken dat senioren – en dan met name ouderen die aan dementie lijden -  vaak weer opleven wanneer ze met muziek in aanraking komen. Het is dus een combinatie van beide. En op dat stramien wil onze stichting graag binnen de gezondheidszorg voortborduren. 
Op het gebied van populaire muziek zijn er al organisaties die concerten in verzorgingscentra organiseren. Op het gebied van de (semi)klassieke muziek is dat nog niet het geval. Dat ‘gat’ wil onze stichting gaan opvullen. Muziek is ook privé mijn hobby; ik zing in een paar koren en wil de klassieke muziek graag uitdragen. Mijn medebestuurders zijn diezelfde mening toegedaan. We willen, kortom, klassieke concerten in centra binnen de gezondheidszorg organiseren. Daarvoor zijn uiteraard financiële middelen nodig. We hebben al toezeggingen binnen en gaan door met onze fondsenwerving. Ook particuliere donaties, hoe klein ook, zijn meer dan welkom, zodat we een basis krijgen voor beperkte onkostenvergoedingen voor de uitvoerenden. 
Onze stichting beperkt zich met het organiseren van concerten overigens niet alleen tot de gemeente Leek. Het is onze bedoeling om echt alle zorgcentra in de regio Noord Nederland te bereiken. In eerste instantie in het Westerkwartier en Noordenveld en als dat slaagt wellicht nog uitgebreider.  We hebben ook daarop al veel positieve reacties ontvangen. Onder die reacties zat ook de vraag, of artiesten die belangstelling hebben zich kunnen melden. Daar wil ik graag op antwoorden: Jazeker, graag zelfs. De ruimtes waar de optredens plaatsvinden zijn vaak niet erg groot, vandaar dat we vooral vragen om kleine ensembles of kleine groepen artiesten of koren van maximaal zo’n dertig personen. Voor muziekensembles met hun instrumenten denken we aan maximaal 15 personen.  Bent u geïnteresseerd of hebt u suggesties? Bel me gerust: 06-44496946. We hebben ook een eigen website: www.skleek.nl”