Jan Smit ontvangt zilveren erepenning gemeente Noordenveld

NIETAP – Burgemeester Klaas Smid reikte op vrijdag 9 oktober de zilveren erepenning van de gemeente Noordenveld uit aan de heer Jan Smit. Deze bijzondere onderscheiding wordt aan die inwoners uitgereikt die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente en haar inwoners.

Jan Smit staat bekend als een man die zeer sociaal bewogen is en cultuur met hoofdletters schrijft. Hij is bij veel activiteiten betrokken. Hij was mede-oprichter van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Roden (WOR), opgericht in 1984. In 1987 werd hij voorzitter van deze werkgroep en bleef dit tot 1 januari 2008. In 1994 is de naam van de werkgroep veranderd in Ghana Werkgroep Roden (GWR). Vanaf 1986 was hij ook bestuurslid van de Stichting Oost-West Kontakten.

In 1986 is een initiatiefgroep van drie personen, waaronder de heer Smit, begonnen aan de voorbereiding voor een groep die met gemeentelijke steun een duurzaam contact moest leggen met een gemeente in het toenmalige Oostblok. Bij de oprichtingsvergaderingen trad hij op als voorzitter. Deze initiatiefgroep heeft ervoor gezorgd dat de gemeenten Noordenveld en Litomysl in Tsjechië officieel partners zijn sinds 1991. Vanaf die tijd bestond er een vriendschapsband, die er toe heeft geleid dat vele inwoners van beide partnergemeenten elkaar hebben leren kennen. De uitwisseling van sporters, scouts, musici, scholieren en andere maatschappelijke en culturele groeperingen uit Litomysl en Noordenveld bieden alle ruimte voor onderlinge gesprekken. De heer Smit speelde bij deze contacten een zeer grote rol. Zijn activiteiten op dit gebied worden door onze gemeente erg gewaardeerd, alsook door de gemeente Litomysl. Het stadsbestuur van deze gemeente heeft de heer Smit dan ook tot ereburger van de stad Litomysl benoemd.

Vanaf 1998 was de heer Smit voorzitter van de stichting Jazz en Wereldmuziek in Roden (JeWiR). Deze stichting is in 2007 opgegaan in de Culturele Kring in Roden. De heer Smit was initiatiefnemer bij de oprichting van JeWir. Het idee is ontstaan uit de Oost-West contacten. Hij heeft zich sinds 1998 ingespannen om de inwoners van Roden een gevarieerd aanbod aan live-muziek te kunnen laten horen. Daar slaagt hij telkens weer in.

De heer Smit nam in de periode 1982-1985 namens “zwork”, een kerkelijke organisatie voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, deel aan het Wizan. Het Wizan was een samenwerkingsverband tussen de organisaties Wereldwinkel, IKV, Zwork, Amnesty en NIVON. Wizan heeft gedurende drie jaren grote manifestaties opgezet met de thema’s: “Roden neemt zuidelijk Afrika apart”, “Fascisme, vergis je niet” en “Rusland in Roden”. De heer Smit was één van de drijvende krachten achter de organisatie van deze manifestaties, mede door zijn vermogen om mensen te (ver)binden. Hij was zelf zeer actief betrokken bij de organisatie en heeft in die tijd bergen werk verzet om de manifestaties tot een succes te maken.

Smit was bestuurslid van het steunpunt vrijwilligerswerk Noordenveld. Deze organisatie is in 2001 begonnen als het “lokaal comité vrijwilligerswerk”. Hij was één van de eerste vrijwilligers van het comité en heeft zich ingezet voor de oprichting van het steunpunt vrijwilligerswerk. Zijn inzet voor het steunpunt wordt door de andere vrijwilligers erg gewaardeerd. Hij komt met initiatieven en denkt vooruit maar steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Door zijn positieve kijk op de samenleving heeft hij een positieve invloed en uitstraling. Zo kennen de inwoners van Roden de heer Smit ook.