Jan Snijder – Secretaris Stichting Manege Norg

‘Ik denk dat ik nu zo’n zes à zeven jaar bestuurslid ben bij de manege in Norg. Daarvoor heb ik ook al eens een periode van vier jaar in het bestuur gezeten. Mijn dochter rijdt paard en wij hebben zelf ook paarden. Zelf rijd ik niet meer, maar dat heb ik wel heel lang gedaan. Zo ben ik betrokken geraakt bij de manege.

Ik kwam opnieuw in het bestuur toen het wat moeilijker ging. Er waren financiële problemen door de bouw van een tweede hal tegen de manege aan. Die zijn toen opgelost, maar er was ook nog maar één bestuurslid over. Toen ben ik samen met iemand anders bestuurslid geworden samen met het nog overgebleven bestuurslid.

Als bestuur van de manege organiseren wij zelf geen activiteiten, wij verhuren de hallen slechts aan de verenigingen. In Norg verzorgen vier rijverenigingen uit Norg, Veenhuizen, Vries en Eelde hun lessen in de avonduren. Ook zijn er andere verenigingen die de manege afhuren voor activiteiten. Zo starten de Veldslag om Norg en de triatlon hier altijd en ook Eventing Norg vindt plaats in en rond de manege. Daarnaast kunnen individuele ruiters via de website een uur boeken om zelf te rijden. Vooral bij slecht weer komen veel mensen naar de manege.

In het verleden werd het bestuur gevormd door mensen van de verenigingen die gebruik maken van de manege. Die wilden vooral de huurprijs laag houden, waardoor de manege zelf weinig geld in kas heeft. Dat is lastig, vooral omdat wij nu niet voldoende eigen financiële middelen hebben om het dak van de grote hal te vervangen, wat hard nodig is. We hebben daarom een aanvraag gedaan bij de gemeente in het kader van het Integraal Sportaccomodatieplan (ISAP).

Lange tijd was onduidelijk wat zou gebeuren. De politiek vond twee maneges in Noordenveld niet nodig, maar uit een opgestelde visie bleek dat de manege in Norg een heel andere functie heeft dan die in Roden. Vervolgens zijn er diverse commissies opgericht die zich bezighouden met hippische onderwerpen. Ons dak raakte tijdens dit proces op de achtergrond, maar hopelijk komt daar binnenkort verandering in. Het is nu afwachten wat de gemeenteraad over het ISAP gaat zeggen. Als zij niet akkoord gaat met onze aanvraag, hebben wij wel een groot probleem.’