Jan van der Veen

Marum mmh Jan van der veen

Naam: Jan van der Veen

Functie: Voorzitter Ondernemersvereniging Marum

“Hoe lang de Ondernemersverening Marum bestaat? Een jaar of tien, denk ik. Onze voormalige burgemeester Tjeerd van Bekkum was de grote initiator. Zelf ben ik sedert april van dit jaar voorzitter. Je kunt mij, als eigenaar van Impact administratie- en adviesbureau, als ‘bedrijf’ beschouwen, maar ons ledenbestand hebben we in drie verschillende werkgroepen verdeeld: In bedrijven, winkeliers en zzp-ers. Deze drie bedrijfsgroepen hebben niet alleen een gezamenlijk, dus overkoepelend, belang, maar daarnaast ook hun eigen specifieke wensen en problemen. Zoals voor de winkeliers bijvoorbeeld de openingstijden van de winkels en de op stapel staande ‘reclamenota’ waarin wordt geregeld wat wel en niet mogelijk is. Met de werkgroep voor zzp-ers willen we een groter netwerk opzetten en de belangen van de bedrijven in de gemeente Marum willen we breder, mooi gezegd: Westerkwartier breed, aanpakken. Regelmatig, zeker een keer per maand, hebben we als ondernemersvereniging contact met het gemeentebestuur. En dat contact is goed. Ook het nieuwe herinrichtingsplan waarbij er in het centrum van Marum 1700 vierkante meter ‘nieuwe’ winkelruimte beschikbaar komt, willen we met elkaar gedegen aanpakken. Het bieden van méér faciliteiten – qua routing, parkeren, winkeldifferentiatie, leefbaarheid, kortom in alle in alle opzichten – wordt daarbij voor zowel de gemeente als de ondernemers DE grote uitdaging. Marum is weliswaar een relatief kleine gemeente, maar kan zich daarin wel degelijk onderscheiden.

Ik geloof in nieuwe ontwikkelingen, maar besef heel goed dat ‘we’ in Marum niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Daarvoor is onze club – we tellen rond de tachtig leden – ook te kleinschalig voor. Overigens zijn we bezig om dat ledenaantal te verdubbelen. Dat is, gezien onze ambities, ook mogelijk en nodig. Eendracht maakt macht, immers. Samenwerking, wat we overigens ook nu al doen, met gelijksoortige verenigingen in omliggende gemeenten hebben we eveneens hoog in ons vaandel staan. We willen ons ook naar de bevolking toe duidelijker profileren. Nogmaals: ik geloof in nieuwe ontwikkelingen. En ik wil me daar – samen met onze bestuursleden Josita Hiemstra, Jan Varwijk en Alette Alkema – graag sterk voor maken.”