Jaroen Cazemier

RODEN – Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Volksvermaken Roden zwaaide penningmeester Jaroen Cazemier af. Net als vader Henk twee jaar geleden al afscheid nam van het bestuur, doet Jaroen dat nu ook. De penningmeester kon terugkijken op een geslaagd 2019. De uitgaven bleven keurig binnen de begroting en ook voor 2020 werd er, ondanks Corona, een sluitende begroting gepresenteerd. Al is het jaar ook alweer bijna om. Na de uiteenzetting van de cijfers werd Cazemier uitvoerig bedankt door voorzitter Kalfsbeek, die ook nog opmerkte dat er na 55 jaar geen Cazemier meer in het bestuur van Volksvermaken zit. Cazemier nam in 2016 het penningmeesterschap over van Henk Halsema en doet na vier jaar een stapje terug, maar zal zeker bij de vereniging betrokken blijven. Een ‘vanzelfsprekendheidje’ voor oud-bestuursleden. Als hoogtepunt in die jaren als penningmeester, noemde Cazemier de hechte band. ‘De kameraadschap binnen het bestuur, dat is voor mij toch het hoogtepunt’, sprak hij na de afloop in de welkbekende microfoon met gele plopkap van Volksvermaken Roden. Andre Postema werd tijdens de vergadering benoemd als zijn opvolger.