Jasmin en Feline: ‘Taboe rondom eenzaamheid onder jongeren doorbreken’.

NOORDENVELD – Eenzaamheid onder jongeren komt in deze coronatijden extra naar voren. Veel jongeren zitten tegenwoordig alleen nog maar thuis, komen nauwelijks de deur nog uit en stappen met vrienden is al helemaal niet meer aan de orde. Dat behoeft extra aandacht. De jeugdigen Jasmin Ensink en Feline de Jong hebben zich op dit thema gestort. Beiden zijn lokaal en provinciaal betrokken, woonachtig in de gemeente Noordenveld en hebben zitting in de Jongeren Adviesraad Drenthe.

‘Eenzaamheid onder jongeren is van alle tijden. Niet alleen in deze tijd. Alleen zien we het nu helaas meer naar voren komen. Het is daarom belangrijk om het taboe rondom eenzaamheid onder jongeren te doorbreken,’ zegt Jasmin Ensink. De uit Peize afkomstige jongere was al eerder betrokken bij dit onderwerp. Op donderdag 18 februari was er mede op initiatief van politiek betrokkenen Anita van der Noord en Geranda de Haan een onlinebijeenkomst waarbij vooral met jongeren en professionals werd gesproken over eenzaamheid. Jongerenwerkster Denise de Vette van WiN was erbij. ‘Wat ik vaker hoor en wat ook deze avond terugkwam was de opmerking dat we in een maatschappij leven waar alles op orde schijnt te zijn. School, vrije tijd, sport, er zijn tal van mogelijkheden om als jongeren mee te doen aan de samenleving. Dus, eigenlijk mag je niet klagen, want we hebben het toch goed? De keerzijde is dat hulplijnen als bijvoorbeeld de Kindertelefoon het aantal telefoontjes over eenzaamheid enorm ziet toenemen. Het is een onderwerp dat we niet moeten bagatelliseren.’

Op 20 mei is er een vervolgbijeenkomst waar jongeren en professionals elkaar wederom treffen. Initiatiefnemers hopen dat er oplossingen gevonden worden. In Drenthe is een onderzoek op touw gezet. Een enquête kan dan anoniem worden ingevuld. Op deze manier worden jongeren gehoord. Globaal gaat het bij om de leeftijdscategorie 13 tot en met 27 jaar. Feline de Jong is 15 jaar en woonachtig in Roden: ‘We willen bereiken dat de jeugd zich gezien voelt en dat er mensen zijn die naar ze luisteren en voor ze klaar staan. Het zou al mooi zijn als we er gewoon over kunnen praten. Dan zouden we al goed bezig zijn.’ Jasmin Ensink beaamt deze gedachte: ‘Voel je je eenzaam als jongeren, stap dan naar je mentor, jongerenwerker of ouders. Het zou mooi zijn als er mensen zijn die je begrijpen en waar je op af kan stappen.’

Wie over dit onderwerp wil meedenken of een gesprek wil kan terecht bij het jongerenwerk in de gemeente Noordenveld. Kijk op de website of bel 050 3176500.