JC-Electronics biedt langdurig werkzoekenden perspectief

Gedeputeerde Brouns en directeur Jannes Cruiming openen JC-Academy

LEEK – De op donderdag 25 januari geopende bedrijfsschool met de officiële naam JC-Academy heeft het doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden binnen het bedrijf tot geschoolde medewerkers. Hiervoor wordt samengewerkt met DOK4. Zij faciliteren bedrijven in het verkrijgen van een eigen bedrijfsopleiding en stemmen vraag en aanbod van potentiële medewerkers op elkaar af. JC-Academy is een van de vijf nieuwe bedrijfsscholen die onder de naam Kansrijke Leerweg met subsidie van de provincie Groningen is ontstaan.

 Opzet ontwikkeltraject

JC-Electronics is afgelopen jaar bezig geweest deze bedrijfsschool op te zetten en biedt deelnemers een traject aan dat bestaat uit een bedrijfsopleiding en begeleiding in de praktijk. Zo maken de deelnemers kennis met technische beroepen en kunnen ze een startkwalificatie en entreediploma behalen voor het mbo. Het mbo-traject kan vervolgens via de reguliere beroepsbegeleidende leerweg (bbl) ook bij JC-Electronics gevolgd worden. Dit laatste zogenoemde bbl-traject gebeurt in samenwerking met ROC Friese Poort.

 JC-Academy leidt jaarlijks vijftig potentiële medewerkers op

De verwachting is dat er per jaar zo’n vijftig aankomend medewerkers worden opgeleid binnen de bedrijfsschool. Deze mensen zijn meestal werkloos en worden door DOK4 getest op hun vaardigheden en er wordt een profielschets gemaakt van waar hun kansen liggen. ‘Als blijkt dat werken met elektronica passend is, worden ze binnen de JC-Academy geplaatst en gaan ze mee in de praktijk’, vertelt Cor Mulder, opleidingscoördinator binnen JC-Electronics. ‘Ze leren dan eerst de basisvaardigheden, zoals solderen en het vervangen van standaardonderdelen in elektronica. Als na twee maanden blijkt dat het werk bevalt, komt er steeds meer verdieping en verbreding in het werk en komt ook theorie aan bod’.

‘Je merkt dat de mensen in opleiding hier echt leren omdenken. Ze krijgen weer perspectief en leren nieuwe vaardigheden, dat is best wennen als je lang thuis hebt gezeten of uit een andere sector komt, maar uiteindelijk werkt het alleen maar positief’, vertelt Cor Mulder in zijn verhaal.

 Kansrijke leerweg

De JC-Academy is een van de vijf bedrijfsscholen die valt onder de Kansrijke Leerweg. Samen met vier andere Groningse ondernemingen hebben wij het initiatief genomen om mensen op te leiden tot goede technische specialisten. De behoefte daar aan wordt steeds groter en het aanbod kleiner. Gedeputeerde Patrick Brouns sprak bij de opening lovende woorden hierover uit: ‘Ik waardeer het bijzonder dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen deze behoeften bij elkaar te brengen. Vanwege de technische specificatie zal dit structurele werkgelegenheid opleveren en kunnen ondernemers verder groeien zonder dat er belemmeringen zijn in personeel.

 Subsidie vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn

De totale kosten van het project Kansrijke Leerweg bedragen vier miljoen euro. Gedeputeerde Staten subsidiëren het project Kansrijke Leerweg met twee miljoen euro vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL), onder de vlag van Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019.

 Officiële opening

Hoewel de bedrijfsschool al sinds afgelopen zomer opgestart is, werd gisteren de JC-Academy officieel geopend door de initiatiefnemers met het onthullen van de logo’s van JC-Academy en DOK4. Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij JC-Electronics hoog op de agenda. JC-Electronics is blij met dit initiatief de daad bij het woord te kunnen voegen.