“Je zou De Dobbe nu best een mini cultureel centrum kunnen noemen”

Roden KC Dies Verschuure

De ‘oude’ naam Pentastoma roept soms nog bepaalde herinneringen op, maar:

RODEN – Pentastoma. Die naam doet bij veel oudere Rodenaren nog steeds een aparte snaar trillen. Bij ‘gevorderde senioren’ van afschuw, want in de Flower Power periode van de vorige eeuw, toen ‘de jeugd’ zijn opstandigheid in allerlei extreem geachte vormen vertoonde, stond het Jeugdcentrum aan de Koerskamp te boek als een plek van drugs en ander verderf. ‘Harde’ popgroepen traden er veelvuldig op. De toenmalige jeugd heeft er soms nog heel aangename herinneringen aan…..

Pentastoma is allang verleden tijd. In het gebouw dat zijn ‘besmette’ naam in De Dobbe zag veranderen, heeft daarna lange tijd het Jeugd-en Jongerencentrum van de gemeente Noordenveld geresideerd, maar ook dat is passé. WiN, wat staat voor Welzijn in Noordenveld, heeft haar activiteiten nu op het zogeheten Inwonersplein in de Schoolstraat in Roden geconcentreerd. En toen kwam De Dobbe leeg te staan? Nee!

Want het activiteitencentrum De Boskamp zou ‘plat’ gaan voor de nieuwbouw van woningen. Alle daar druk gebezigde activiteiten moesten, zeer tegen de zin van de gebruikers, worden verplaatst. Waardoor naar een andere ruimte moest worden gezocht. Dat ging niet van harte. De Boskamp was immers een begrip, eigendom van de gemeente dat voor de gebruikers een schappelijke huisbaas was. Het leegstaande en verwaarloosde pand van De Dobbe, ook eigendom van de gemeente, werd als alternatief aangeboden. Geen aanlokkelijk voorstel, oordeelde de door De Boskamp-gebruikers ingestelde commissie met Boskampbiljarter Bertus Koops als voorzitter. Want een locatie met dat verleden… . Met een grote achterstand in onderhoud en een voor ouderen slechte toegankelijkheid… En de gemeente wilde ook nog eens geld zien voor het gebruik….

Het is na lang onderhandelen allemaal goed gekomen. Er werd een stichting gevormd met, na Koops’ voorbereidende werk, Boskampgebruikers Dies Verschuure als voorzitter, Anneke van der Steeg als penningmeester en Hans Dales als secretaris. Samen met de gemeente, waarvan wethouder Gerrit Alssema de voornaamste gesprekspartner was, werd een compromis bereikt. Het gebouw blijft, anders dan bij dorpshuizen die werden geprivatiseerd voor het symbolische bedrag van 1 euro, voorlopig eigendom van de gemeente. Die heeft, samen met veel vrijwilligers – ‘leg daar asjeblieft het accent op, want zonder hen kunnen we niet functioneren,’vraagt voorzitter Verschuure – het gebouw grondig gerenoveerd en ook voor senioren gebruiksklaar gemaakt. Het gebouw telt nu vijf kleine en één grote zaal. Daar moet, in tegenstelling tot in De Boskamp, wel huur voor worden betaald: 5 euro per uur voor een van de kleinere zalen en tien euro voor de grote. Maar dan heb je ook wat, plus een mooie, ook weer door vrijwilligers gerunde kantine. “De huur gaat naar de gemeente, maar de kantine inkomsten mogen we zelf houden,”zegt voorzitter Verschuure. “Deze constructie blijft voorlopig van kracht. Dat is gezien het jaarlijks te verwachten exploitatietekort voor ons als gebruikers het meest gunstig. Het groot onderhoud blijft daardoor in handen van de gemeente, die ons middels beleidsambtenaar Rita Prins goed ondersteunt. Blijkt dat we na een aantal jaren nog niet financieel op eigen benen kunnen staan, dan is de gemeente bereid om eerst weer met de huidige constructie dóór te gaan.”

De Dobbe wordt goed bezocht. “We zitten met allerlei clubjes en verenigingen redelijk vol, ik denk zo’n zestig à zeventig procent,”zegt penningmeester Van der Steeg. “Zeventien verenigingen maken nu gebruik van onze zalencapaciteit. Daar kunnen – en voor een rendabele exploitatie is dat ook noodzakelijk – nog meer bij. We hebben er een prima accommodatie voor. Zo repeteren het Orpheus Symfonie Orkest, de Christelijke Muziekvereniging Oranje en de toneelvereniging Feniks al in de grote zaal. En allerlei kleinere clubs – we hebben een mooie biljartkamer! – maar ook kunstcursussen resideren in kleinere vertrekken. Er kan zelfs geëxposeerd worden! Ja, we zijn echt een mini-cultuur-centrum aan het worden. Maar er kan meer bij. Vooral jeugd is welkom. En vrijwilligers. Ter eventuele geruststelling: De Dobbe is allang geen Pentastoma meer.”

Meer weten? Voor info kunt u bellen met Rita Prins van de gemeente Noordenveld, tel. 050-5017168.