Jelle van der Heide

RODEN – Sommigen zouden het een ‘hoofdpijndossier’ noemen, anderen een uitdaging. Jelle van der Heide, projectleider van de centrumontwikkeling in Roden, is zo iemand. De afgelopen maanden was hij druk bezig met misschien wel het meest ambitieuze plan van de gemeente Noordenveld van deze eeuw. Het is een veelomvattend project. De belangen zijn groot en de betrokkenen hebben ieder een eigen mening. Hoe komt het vernieuwde busstation er uit te zien? Hoe wil de gemeente Noordenveld het centrum van Roden verfraaien? En waar kan men straks nog parkeren? Iedereen heeft er een mening over en iedereen wil gehoord worden. Onder leiding van Van der Heide is men aan het inventariseren geslagen en nu ligt er een plan waarmee de gemeente aan de slag kan. De raad is enthousiast over de ambities, maar blijft erbij dat veel plannen nog vaag zijn. Dat klopt en zal Van der Heide grif toegeven. Maar men heeft vertrouwen. En dat is belangrijk voor een goed centrum. De blijdschap was dan ook van het gelaat van Van der Heide af te lezen, toen de raad met 17 voor en 5 tegen vóór het plan stemde. Parijs is nog ver, maar de gemeente kan aan de slag. De bal ligt bij Van der Heide en co.