Jelly van den Bosch

RODEN – Frits Nicolai is benoemd als nieuwe commissaris bij Woonborg in Vries. Hij is benoemd op voordracht van de Algemene Huurdersvereniging WOON en heeft de portefeuille financiën en control als aandachtsgebied en neemt zitting in de auditcommissie. Jelly van den Bosch (FOTO), voorzitter van WOON, is blij met de komst van de nieuwe huurderscommissaris. ‘Zijn deskundigheid op financieel gebied staat buiten kijf. Dat aspect, in combinatie met zijn maatschappelijke betrokkenheid, was voor ons als WOON doorslaggevend om hem voor te dragen. Met zijn benoeming zijn wij zeer content en we verheugen ons op een vruchtbare samenwerking’, laat ze weten. Frits Nicolai is 50 jaar en directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij Accare. Daarvoor had hij diverse directie- en managementfuncties in de zorg en zakelijke dienstverlening. Voor de Raad van Commissarissen loopt nog een wervingsprocedure voor een huurderscommissaris met de portefeuille vastgoedontwikkeling en beheer. WOON voert ook de werving- en selectieprocedure voor deze huurderscommissaris uit.