Jelly van den Bosch

REGIO – Per 1 februari is René Hoving benoemd als commissaris bij Woonborg. Hoving is één van de twee huurderscommissarissen die op voordracht van Algemene Huurdersvereniging WOON zitting heeft in de Raad van Commissarissen. Als aandachtsgebied heeft hij de portefeuille vastgoedontwikkeling en beheer. Hoving is taxateur en heeft een eigen bedrijf. Ook is hij gastdocent bij de Hanzehogeschool Groningen. WOON, verantwoordelijk voor de selectieprocedure, is zeer tevreden met de aanstelling. ‘Hij brengt veel kennis en ervaring mee op het gebied van vastgoed vanuit zijn werk en de bestuursfuncties die hij in het verleden heeft bekleed. Hij is geboren in Vries en kent het werkgebied van Woonborg goed. Wij zijn heel blij met zijn benoeming’, laat voorzitter Jelly van den Bosch (FOTO) weten. De RvC van Woonborg bestaat uit vijf leden, inclusief de RvC-voorzitter. De individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden en vervullen daarnaast de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel, Binnen de RvC zijn  de volgende kennisgebieden vertegenwoordigd: volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en beheer, governance, financiën en control, organisatiekunde en juridische zaken.