Jelly van den Bosch

image

Functie: Voorzitter Stichting Galerie, Roden

“Toen eind vorig jaar het Koetshuis bij de havezathe Mensinge als niet-commerciële expositieruimte wegviel omdat ‘Mensinge’ dit commercieel ging exploiteren, viel er een groot gat in de regionale cultuursector. Verkuno, de Vereniging van Professionele Kunstenaars in de gemeente Noordenveld en de Culturele Kring Roden (CKR), die voor de programmering zorgden, moesten op zoek naar een andere locatie. Die is nu gevonden door met de Teken en Schildergroep Roden (TSR) de leegstaande school De Haven in de Kanaalstraat te huren en voor wat Verkuno en CKR betreft, deels als expositieruimte onder de naam Kunstcentrum K38 – het huisnummer – te gebruiken. Maar er komt ook een activiteitenruimte voor het geven van workshops en houden van vergaderingen. ‘Onze’ ingang is aan de Kanaalstraat, die van de Teken en Schildergroep zit aan het Schoollaantje. Allebei hebben we dus een aparte entree en gescheiden units. Maar waar mogelijk zullen we samenwerking zeker niet schuwen. Er moet, laat ik dat vooropstellen, nog heel wat intern gebeuren voordat we ons deel van het complex op zaterdag 24 oktober kunnen openen. Weet je, financieel worden we maar zéér mondjesmaat door de gemeente bedeeld; binnen moeten we alles zelf verbouwen en opkalefateren voordat we er écht in kunnen. Daarom wil ik hier graag een oproep doen aan bedrijven om ons wat dat betreft, in welke vorm dan ook, te ondersteunen. Ook handige klussers zijn meer dan welkom! Wie daarover meer wil weten of suggesties heeft, wil ik graag informeren.

Voor het organiseren van exposities is de Stichting Galerie opgericht. Ik ben daarvan de voorzitter. Doel is, kort samengevat, ‘het coördineren en uitbouwen van de niet-commerciële galeriefunctie in de gemeente Noordenveld.’ Dat doen we door het realiseren van een jaarprogramma van exposities op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, waar mogelijk gekoppeld aan educatieve programma’s, ook en vooral voor de jeugd. Ons uiteindelijke doel is, om de galerie fasegewijs tot een Kunstencentrum uit te bouwen en wel zo, dat niet alleen alle inwoners van de gemeente Noordenveld maar uit de brede regio in contact kunnen komen met uiteenlopende vormen van kunst. En ook, dat hier kunstenaars door middel van hun kunst met het publiek in contact kunnen komen.

Nogmaals, wie meer wil weten maar ook wie hulp wil bieden, mag me gerust bellen. Graag zelfs. Mijn telefoonnummer is 050-5019757.”