Jelly zwaait af!

RODEN – Vrijdag droeg Jelly van den Bosch haar voorzittershamer van het bestuur van de Stichting Kunstencentrum K38 over aan Leo van der Heiden. Vanaf 1970, het moment dat Jelly in Roden kwam wonen, heeft zij pal gestaan voor de ontwikkeling van Kunst en Cultuur. Spoedig sloot zij zich dan ook aan bij de Culturele Raad Roden. Een van haar eerste acties was het naar Roden halen van de World Press Photo tentoonstelling en het organiseren van een hobbytentoonstelling. Er deden opvallend veel amateurschilders aan mee. Voor Jelly een reden hen na afloop samen te brengen. Daaruit is de Teken- en Schildergroep Roden ontstaan. Een bloeiende club, die dit jaar haar veertig jarig jubileum viert. Kunst moet gezien kunnen worden, daarom heeft Jelly zich sterk gemaakt voor het realiseren van expositieruimte in Roden. In 1977 werd als eerste expositieruimte ’t Achterhoes naast museum Kinderwereld geopend. Toen dat museum meer ruimte behoefde, werd ’t Achterhoes ingeruild voor het Koetshuis bij Mensinge in Roden. In 1999 dacht de toenmalige burgemeester dat het lucratiever was om het Koetshuis commercieel te gaan verhuren. CKR verzette zich tegen dit plan samen met de professionele beeldende kunstenaars in de gemeente onder de naam van Verkuno: Verontruste Kunstenaars Noordenveld. Het Koetshuis bleef behouden en Verkuno, nu als de Vereniging van Professionele Beeldende Kunstenaars en Vormgevers, ontstond. Nog steeds is Jelly ook in VERKUNO actief. In 2014 besloot Mensinge dat het Koetshuis niet meer beschikbaar was voor exposities. Roden zonder expositieruimte? Dat kon niet volgens Jelly. Zij wist eerst CKR en Verkuno mee te krijgen en vervolgens de gemeente met als gevolg de opening van het Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat in Roden op 25 oktober 2014. Je zou kunnen zeggen dat sinds 1970 er weinig op het gebied van Kunst en Cultuur ontwikkeld is waar Jelly niet bij betrokken was. Om Jelly te bedanken voor haar inzet voor kunst en cultuur in Noordenveld bood het bestuur van het Kunstencentrum K38 haar afgelopen vrijdag –na een interessant symposium- een receptie aan. Tijdens de receptie droeg Jelly haar taak als voorzitter overdragen aan Leo van der Heiden. Leo is de laatste jaren voorzitter geweest van de Stichting Kunstmomenten Noordenveld. Een stichting die middels de jaarlijkse atelierroute amateurs een podium wil bieden. Daarnaast is hij actief binnen meerdere besturen en vervulde eerder directie functies. Hij onderschrijft het belang van K38 en wil zich inzetten voor een verdere ontwikkeling van dit kunstencentrum. Jelly gaf vrijdag nogmaals aan alle vertrouwen te hebben in haar opvolger en met een gerust hart het stokje over te dragen.